займы онлайн

xhamiambret.com Blog

Si jane frutat e Xhenetit?

Abdurrezaku me zinxhirin e tij të transmetuesve përmend prej Utbe b. Ubejd Sulemiut se kishte thënë: “Një beduin kishte shkuar te i Dërguari i Allahut...