Category: KESHILLA

Mëso dituri.Lexo dhe puno me te.

Buhariu ka thënë: “Dituria duhet t’i paraprijë fjalës dhe punës”. Argument për këtë është fjala e Allahut: “Dije se nuk ka të adhuruar tjetër me...