1. Home
 2. KESHILLA

Category: KESHILLA

  Mbill miresi dhe miresite do te ndjekin ne kete bote dhe boten tjeter.

  Mbill miresi dhe miresite do te ndjekin ne kete bote dhe boten tjeter.

  Ka thënë dijetari i nderuar, Muhammed Bin Salih El Uthejmin -Allahu e mëshiroftë-: “I logjikshmi kur lexon Kuranin (Fjalën e Allahut), do të shikoj dhe do të njohi vlerën e vërtete të kësaj bote, e…

  Mesime per jeten.Vitet kaluan por ja se cfare lane pas.

  Mesime per jeten.Vitet kaluan por ja se cfare lane pas.

  Një njeri u pyet se çfarë mësove nga vitet që të kaluan?! – U përgjigj: Mësova se atë çfarë e vepron e sheh si pasqyrë në familjen tënde. Mësova se i dëmtuari patjetër e ka…

  Dashuria për Hir të Allahut është:

  Dashuria për Hir të Allahut është:

  Dashuria për Hir të Allahut është: Më jep një Kuran dhe hajde të lexojmë së bashku. Më zgjo nga gjumi dhe më thuaj: “Të mos të të iki namazi”. Më ndihmo për punë të mira.…

  Kjo eshte koha per durim butesi dhe urtesi.

  Kjo eshte koha per durim butesi dhe urtesi.

  Ka thënë shejkhu dhe dijetari i mirënjohur, Abdulaziz bin Baz -Allahu e mëshiroftë : “Kjo kohë në të cilën jetojmë, është kohë për #Butësi, #Durim dhe #Urtësi e nuk është kohë për #Ashpërsi, sepse shumica e njerëzve janë në injorancë (të…

  Pesë cilësi ekzistojnë tek fëmijët

  Pesë cilësi ekzistojnë tek fëmijët

  Sujuti (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Pesë cilësi ekzistojnë tek fëmijët, që po të gjendeshin tek të rriturit karshi Zotit, do të bëheshin prej të dashurve të Tij: 1- Nuk merakosen për rrizkun 2- Nuk…

  3 keshilla nga shejh Albani

  3 keshilla nga shejh Albani

  Fjalet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte) me rastin e marrjes se cmimit “Melik Fejsal el Alemijeh”: “Ja tek jam, edhe pasi kalova nga jeta ime pothujase gjashtedhjete vite, vazhdoj te ecë ne rrugen e…

  Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e meshirofte) thote:

  Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e meshirofte) thote:

  Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e meshirofte) thote: “Në kohën tonë nuk është aspak prej urtësise që të bojkotohen njerezit per shkak te devijimeve te tyre, qofshin ato (devijime) ne koncepte dhe besim, apo ne…

  Adhurimi është dritë

  Adhurimi është dritë

  Fryti i diturisë është vepra, sepse vepra nxitet nga dija e nxënë. Me shtimin e veprave të mira arrihet kënaqësia në këtë jetë. Mirëpo, kuptoje se adhurimet e shumta janë argument për sinqeritetin që posedon…

  Njerezit me te mire.

  Njerezit me te mire.

  Ibn Vehbi, rahimehullah, ka thënë: E Kam dëgjuar Abdullah Ibn Mubarekun duke thënë; ” Kam takuar njerin më adhurues ndaj Allahut, kam takuar njerin më asket (zahid), kam takuar njerin më të ditur dhe njerin…

  Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto këtë thënien

  Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto këtë thënien

  Sufjan eth-Theurij rahimehullah ka thënë: Hyra për të vizituar Xhafer bin Muhamedin dhe ai tha: 1) Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto thënien e fjalës La haule ue la ku-uete il-la bil-lah (Asnjë…

  Mbaji gjithmon me vete keto 4 keshilla madheshtore.

  Mbaji gjithmon me vete keto 4 keshilla madheshtore.

  Umer bin Hatabi (Zoti qoftë i kënqur me të) i shkroi Ebu Musa el Eshariut duke i thënë: Dije se: 1) Fuqia e vërtetë në kryerjen e një pune është që punën e sotme të…