Cili është njeriu më fisnik?

Cili është njeriu më fisnik?

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet…

5 Sunetet të abdesit

5 Sunetet të abdesit

1- Përmendja e emrit të Allahut në fillim të abdesit.…