A ke dhënë sadaka për prindërit e tu të vdekur?

A ke dhënë sadaka për prindërit e tu të vdekur?

Përcillet se Sead bin Ubade – Allahu qoftë i kënaqur…

21 Dëmet e të zbuluarit të femrës

21 Dëmet e të zbuluarit të femrës

1. Të zbuluarit është mosbindje ndaj Allahut dhe të Dërguarit…