LATEST ARTICLES

Dhuro sado pak per mirembajtjen e faqes xhamiambret.com

0
Dhuro 5$ 10$ 20$ apo sipas deshires dhe mundesive qe keni. Fondi i mbledhur do te perdoret per mirembajtjen e faqes pagesat e serverave dhe teknive. Te ardhurat do te perdoret per leximin e librave (AudioBook) dhe kalimi i tyre ne dokumentare gjithashtu per kompiuter,kamera, mikrofone apo vegla qe nevojiten per mirembajten e arkivave islame. Ndaj kontributu juaj sadopak i vogel do te ishte nje veper e madhe. Allahu ju shperblefte te gjitheve per kontributin e dhene. Ju lutemi klikoni butonin DONATE me poshte. Do ju hapet faqja e PAYPAL dhe siper djathtas tek DONATION AMMOUNT vendosni shumen te cilin keni vendosur ta jepni sadaka. Zbrisni me poshte aty ku lexon LOG IN TO PAYPAL vendosni username dhe password te paypalit tuaj
Sadaka
Other Amount:

Kalendari i namazit për Shqipërinë

0
Kalendari i namazit për Shqipërinë MUAJI TETOR

Si mund ta mohoni Allahun?

0
Ai ju thërret, ndërsa ju largoheni, u urdhëron që ti besoni ndërsa nje grup prej jush Atë e mohoni. “Si mund ta mohoni Allahun, ndërkohë që keni qenë të pajetë e Ai ju dha jetën?! Pastaj Ai do t’ju bëjë të vdisni, më pas do t’ju ringjallë e, në fund, do të ktheheni tek Ai?! Ai ju ushqen në errësirat e embrionit ashtu sikurse ushqen bimën në rrënjët e saj! Pastaj u nxjer nga këto errësira në dritën e jetës dhe gjerësinë e tokës. Ai u premtoi se do të kalonit prej territ dhe mjerimit të dunjasë, për në jetën e amshueshme të xhenetit. Sa të pabindur jeni në takimin me Të dhe sa pak i falenderoni mirësitë e Tij “Si mund ta mohoni Allahun, ndërkohë që keni qenë të pajetë e Ai ju dha jetën?! Pastaj Ai do t’ju bëjë të vdisni, më pas do t’ju ringjallë e, në fund, do të ktheheni tek Ai?! Ishit të vdekur në kurrizet e baballarëve, ndërsa Ai u dha jetë në barqet e nënave tuaja! Pastaj Ai do t’ju bëjë të vdisni, më pas do t’ju ringjallë për tu shpërblyer në ditën e caktuar. Për të devotshmit, ajo është dita e festës së madhe, ndërsa për mëkatarët dita e keqardhjes. Më pas ktheheni tek Ai dhe kështu u lejon të shihni Fytrën e Tij Fisnike dhe u mundëson të shijoni mirësitë në mënyrë që të falenderoni. Ai u mundësoi të shihni faktet dhe argumentat e Tij, e cilin fakt prej fakteve të Zotit po e mohoni. “Si mund ta mohoni Allahun, ndërkohë që keni qenë të pajetë e Ai ju dha jetën?! Pastaj Ai do t’ju bëjë të vdisni, më pas do t’ju ringjallë e, në fund, do të ktheheni tek Ai?! O Zot, me mëshirën Tënde na mundëso të arrijmë vendin e krenarisë, o më i miri Mëshirues. [Përkujtime dhe Predikime, Ibn Xheuzi] Fatjon Isufi

Shikoni cfare thote Zoti ne Kuran per ate qe eshte i merzitur

0
Mërzia dhe pikëllimi, një nga armët e djallit! Ibnul Kajjimi rahimehullah ka thënë: Mërzia e dobëson zemrën, e lëkund vendosmërinë dhe e dëmton vullnetin.Nuk ka gjë më të dashur për shejtanin se sa mërzia e robit. Në një pasazh tjetër Ibnul Kajjimi ka thënë: Mërzia në Kuran është përmendur në kontekst negativ, duke na tërhequr vërejtjen prej rënies në të,si psh në ajetin Kuranor: “Mos u tregoni të dobët dhe as mos u mërzisni” ose është përmendur në formë mohuese të saj,si psh në ajetin: “Për ta nuk do ketë frikë dhe as nuk do të mërziten”. Arsyeja e kësaj është se nga mërzia nuk ka asnjë lloj përfitimi për zemrën dhe se gjëja më e dashur për shejtanin është që ta mërzisë robin besimtar në mënyrë që ta ndërpresë atë nga rrugëtimi i mbarë dhe ta frenojë nga ecuria e duhur. Profeti salallahu alejhi ue selem i lutej Allahut duke i kërkuar mbrojtje prej saj: “O Allah kërkoj mbrojtje tek Ti nga stresi dhe mërzia”. Perktheu Shuajb Rexha

Kurani është shërim për të gjitha sëmundjet

0
Ibnul Kajimi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Kurani është shërim për të gjitha sëmundjet e zemrës dhe të trupit, ato sëmundje që e dëmtojnë në këtë jetë dhe në jetën tjetër, por jo çdo njeriu i jepet mundësia dhe suksesi që të shërohet nëpërmjet tij. Nëse i sëmuri mjekohet mirë me të duke patur bindje, besim, pranim të plotë dhe është larg dyshimeve, pra duke plotësuar kushtet përkatëse, asnjë sëmundje nuk mund t’i rezistojë atij. E si mund t’i rezistojnë sëmundjet fjalëve të Zotit të tokës dhe të qiellit?! Fjalë që nëse do të zbrisnin mbi male do t’i kishin thërrmuar e nëse do të zbrisnin mbi dhé do ta kishin çarë atë!”

Hadith madhështor

0
Hadith madhështor, përmbledhës i karakterit të muslimanit! Malik bin Merthedi transmeton nga babai i tij se ky ka thënë: Ebu Dherri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) ka thënë: Thashë: O i Dërguari i Allahut! Çfarë e shpëton robin nga zjarri? Tha: “Besimi në Allahun”. I thashë: O Pejgamber i Allahut! A duhet të ketë me besimin dhe vepra? Tha: “Të japësh nga ajo që Allahu të ka furnizuar”. Thashë: O i Dërguari i Allahut! Po nëse unë jam i varfër dhe nuk kam çfarë të jap? Tha: “Urdhëro për të mirë dhe ndalo nga e keqja”. Thashë: O i Dërguari i Allahut! Nëse është person që nuk di të shprehet, nuk ka mundësi të urdhërojë për të mirë dhe as të ndalojë nga e keqja? Tha: “I bën një punim atij që nuk di ta bëjë vetë (nuk e ka atë zanat)”. Thashë: Po nëse ai vetë nuk ka një zanat dhe nuk ka mundësi të bëjë asgjë? Tha: “Të ndihmojë atë që i është bërë padrejtësi”. Thashë: Po nëse ai është i dobët e nuk ka mundësi ta ndihmojë atë që i është bërë padrejtësi? Tha: “Vallë a po kërkon që mos t’i lësh asnjë të mirë këtij personi?! Më e pakta mos t`i bëjë keq njerëzve”. I thashë: O i Dërguari i Allahut! Nëse ai i përmbahet kësaj, a hyn në xhenet? Tha: “çdo musliman i cili vepron njërën prej këtyre cilësive, vetëm se ajo vepër do e marrë prej dore deri sa ta fusë në xhenet”. (Silsiletu Sahiha: 2669).

Mos u pikello!Por lexoi keto fjale qe te qetesohesh

0
O musliman! Mos u pikello! Nese je i varfer, dikush tjeter gjendet i zhytur ne borxhe. Nese nuk posedon makine, dikush tjeter nuk ka kembe per te ecur. Nese ankohesh nga dhimbjet e semundjes, dikush tjeter ka gjithe familjen te shtruar ne spital. Nese ke humbur femijen tend, dikush tjeter ka humbur disa femije ne nje aksident te vetem. O musliman! Mos u pikello, se ti beson se kadaja dhe kaderi,e mira dhe e keqja e tij, jane nga Allahu Lartesuar. Shejh Ebu Islami (Allahu e meshirofte!) “El-Xhamiu fid-Duaai En-Naafi”

Mirësjellja dhe vlera e madhe qe ka tezja

0
Mirësjellja dhe respektimi i TEZES në Islam! Mirësjellja dhe respektimi i tezes, kur nuk e ke gjallë nënën tënde është prej shkaqeve të faljes së gjunaheve. Transmetohet prej Ibn Umerit -Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve- se një person erdhi tek pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- dhe i tha: “O i dërguari i Allahut, kam vepruar një gjunah të madh, a ka pendim për mua? Pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- i tha: “A e ke nënën (gjallë)?” Ai u përgjigj: “Jo.” Pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- i tha: “A ke ndonjë teze (gjallë)?” Ai u përgjigj: “Po.: Pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- i tha: “Atëherë respektoje atë.” 📚 Transmeton imam Tirmidhiu me numër hadithi 314 dhe e ka bërë SAHIH (të saktë) imam Albani -Allahu e mëshiroftë- në Sahihut Tergijb Uet Terhijb. Brulind Callari

Meshira e Allahut ne Diten e GJykimit

0
Mëshira e gjerë e Allahut, Allahu ekber! Ibn Mes’udi, radijAllahu anhu, ka thënë; ” Ky umet në ditën e gjykimit do të jetë në tre pjesë; 1. Pjesa e parë do të hyjë në Xhenet pa u llogaritur fare. 2. Pjesa e dytë do të llogariten(gjykohen) me një llogari të lehtë dhe pastaj do të hyjnë në Xhenet. 3. Pjesa e tretë do të jenë mëkatarë të mëdhenjë, Allahu, xhele ue ala, thotë; Kush janë këta dhe çka është puna me ta(edhe pse Allahu e di gjendjen e tyre mës miri)? Melaiket, iu drejtohen Allahut duke i thënë; Këta janë mëkatarë të mëdhënj, porse asnjëri prej tyre nuk ka bërë shirk(nuk të ka shoqëruar në adhurim askë). Allahu, u thotë melaikëve; Futni në xhenet me rahmetin(mëshirën) Tim të gjerë.” Ibni Xherir et Taberij Dhe Ibn Kethiri në tefsirin e tij; 3/563

Nese do qe te falen mekatet ja c`duhet te veprosh

0
Ibnul Kajjimi ka thënë: O biri i Ademit! Ti ke kryer mëkate mes teje dhe Allahut, që vetëm Ai i di Ndaj nëse do që të të falen, fali dhe toleroji krijesat e Tij Nëse do që Ai të t’i falë ty mëkatet, fali krijesat e Tij Sepse shpërblimi është në përputhje me llojin e veprës ti fal këtu në dunja dhe Ai të fal ty në Ahiret Nëse ti i kërkon të drejtat e tua këtu( të marrësh hakun fije për pe në çdo gjë, sado të vogla qofshin) , Ai do të të marrë në llogari atje! Suad Shabani

10 gjerat qe sjellin dashurine per Allahun

0
Dashuria për Allahun! Ibën Kajimi,- Allahu e mëshiroftë!,- ka thënë se ekzistojnë dhjetë gjëra të cilat e sjellin dashurinë e Allahut,- xhele veala!,- e ato janë: 1. Leximi i Kur’anit duke kuptuar domethënien e tij dhe pastaj duke medituar në atë që lexon. 2. Kryerja e veprave vullnetare pas atyre obligative, pasi kështu i afrohet robi Allahut dhe kjo njashtu shpien drejtë niveleve të larta të dashurisë. 3. Të përmendurit dhe kujtuarit të Allahut!,- pa ia nda me gjuhë, zemër dhe vepra. Kjo dashuri nvaret dhe fitohet varësisht sesa robi e kujton dhe përmend Allahun!. 4. Preferimi dhe dhënia përparësi e asaj që don Allahu!,- ndaj asaj që ti e do, edhe pse lufta me nefsin është e rëndë dhe dëshirat e tij janë të forta. 5. Meditimi rrethë Emrave dhe Cilësive të Allahut!,- si dhe edukimi i zemrës me Emrat dhe Cilësit e Allahut. 6. Thellimi i të menduarit rrethë të mirave dhe bekimeve që na ka dhënë Allahu,!,- qofshin ato të dukshme apo të fshehta, pasi kjo shpie në dashurinë e Tij. 7. Zbutja e zemrës gjatë kryerjes së adhurimit të Allahut,- xhele veala!. 8. Të dalluarit dhe vetmimit në kryerjen e adhurimit kur Allahu,- xhele veala!,- zbret gjatë pjesës së tretë të natës. Kjo përfshinë: Namazin, leximin e Kur’anit, të qëndruarit para Tij me sinqeritet me eduaktë të mirë e me nënshtrim të plotë dhe pastaj të përfunduarit të adhurimit me pendim të sinqertë dhe kërkim të faljes. 9. Shoqërimi vetëm me ata që janë të sinqertë në dashurinë e tyre ndaj Allahut!. 10. Distancimi nga të gjitha gjërat të cilat nëse veprohen atëherë krijojn barriera midis zemrës dhe Allahut!. Suad Shabani

33 mësime dhe porosi qe duhet ti dish nga sureja el Fatiha!

0
Mësime dhe porosi nga sureja el Fatiha! Sureja el Fatiha na mëson; 1. Zoti është krijues, furnizues, sundues dhe i adhuruari i vetëm me meritë i të gjitha krijesave. 2. Të gjitha të mirat që i kemi, janë të gjitha nga Allahu. 3. Njeriu duhet vazhdimisht të jetë mirënjohes(falëmderues) ndaj Allahut. 4. Prej emrave të bukur të Zotit është edhe emri Allah. 5. Sipas disa ulemave emri më i madh i Zotit është emri Allah. 6. Emri Allah është prej emrave të vetëm që nuk është emëru apo cilësu me të dikush prej krijesave të Allahut. 7. Sureja el Fatiha është sureja e parë e Kuranit. 8. Përmban dashurinë, sepse Allahu është Begatuesi, ngase begatuesi duhet në bazë të begative që jep. 9. Përmban shpresën dhe frikën. 10. Muslimani duhet të ketë paralel shpresën dhe frikën. 11. Përmban teuhidin el uluhije(vetëm Ty të adhurojmë). 12. Përmban teuhidin err rrububije(vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë). 13. Allahu tregoi se njerëzit janë tre lloje: a). Të begatuarit b). Të hidhëruar me ta c). Të humburit. 14. Kjo sure na mëson se Allahu nuk ka të meta, është i Përsosur në çdo gjë, emra, cilësi, etj. 15. Kjo sure na mëson njohjen e adhurimit dhe shtyllave të tij. 16. Kjo sure na mëson se imani është besim, fjalë dhe vepër. 17. Allahu hidhërohet me ata që kanë dije, por që nuk punojnë me dijen. 18. Allahu hidhërohet me ata që adhurojnë, por adhurimin e tyre e bëjnë pa dije dhe me devijim. 19. Allahu e begaton atë që ka dije dhe punon me të. 20. Adhurimi duhet të bëhet me dashuri ndaj Allahut, me shpresë dhe me frikë ndaj Tij. 21. Tevekuli(mbështetja) në Allahun është prej adhurimeve bazike të kësaj feje. 22. Litari më i fortë dhe gjëja më madhore që mund të bëjë njeriu është adhurimi dhe njësimi i Allahut në adhurim. 23. Lutja është prej adhurimeve bazike të Islamit. 24. Njeriu vazhdimisht duhet ta lusë Allahun që ta udhëzoj në rrugën e drejtë dhe t’ia mundësoj përfundimin e jetës me iman. 25. Rruga e vetme e pranuar tek Allahu është rruga e drejtë, e ajo është Islami(pasimi i Kuranit dhe Synetit). 26. Besimtari duhet të lakmojë të udhëzuarit d devotshëm e jo të devijuarit apo të shthururit. 27. Prej cilësive të Allahut është hidhërimi, se Ai hidhërohet me robërit(krijesat) e Tij. 28. Prej cilësive të Tij është se Ai është që Mëshiron shumë. 29. Prej cilësive të Tij është se Ai është që Falë shumë. 30. Prej emrave të Tij të bukur është Err Rrahman(Mëshirues). 31. Prej emrave të Tij të bukur është Err Rrahim(Mëshirëbërës). 32. Allahu pasurinë, jetëgjatësinë, bukurinë, ia jep kujtdo, por dritën e imanit besimit dhe devotshmërinë ia dhuron vetëm atij që do Ai. 33. Sunduesi suprem dhe i drejtë është vetëm Allahu. Përgatiti: Hoxhë Suad Shabani

3 llojet e padrejtesis qe ben njeriu

0
Padrejtësia është 3 llojesh: ndaj Zotit, ndaj vetes dhe ndaj krijesave. “Zoti yt ka të drejta ndaj teje, vetja jote ka të drejta ndaj teje dhe familja jote ka të drejta ndaj teje” (Bukharij: 1968) Këto fjalë u janë drejtuar dy prej sahabëve nga më adhuruesit, për t’i mësuar ata dhe ne se koncepti i adhurimit, dhe i jetës, është më i gjerë seç mendonin ata në fillim të edukimit të tyre – dhe mendojmë padyshim shumë prej nesh. Dhe u mësuan se të drejtat janë të shumëllojshme, prandaj duhet sistemuar koha dhe shpërndarë energjitë në mënyrë të ekuilibruar në mënyrë që të mos i bëhet padrejtësi askujt apo të teprohet në një drejtim dhe të neglizhohen të tjerët. Zoti yt ka të drejta ndaj teje ta adhurosh Atë, dhe të mos i shoqërosh askënd/asgjë në adhurim. Shpirti yt ka të drejta ndaj teje: ta ushqesh duke mos e ndërprerë prej Krijuesit, adhurimit të Tij, leximit të fjalëve të Tij, meditimit në madhështinë e krijimit të Tij. Trupi yt ka të drejtën ta ushqesh me masë dhe të mos e stërmundosh dhe ta ruash nga shkatërrimi. Ta argëtosh herë pas here. Mendja, intelekti yt ka të drejta ndaj teje ta zhvillosh me dituri të dobishme… Prindërit, gruaja, fëmijët, vëllezërit… dhe kushdo e çdo gjë që të rrethon kanë të drejtat e tyre ndaj teje Prandaj thonë dijetarët se detyra më e vështirë është: t’i japësh çdokujt hakun e vet. Për të kuptuar më qartë lutjen: “Më fal o Zot gjynahet që di dhe ato që nuk i di.” Emin Bilali

Perse duhet te lexojme historite e popujve qe jetuan me pare?

0
Shejhul-Islam Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Allahu na i tregoi historitë e popujve të mëhershëm që të jenë mësim për ne, si dhe për të krahasuar situatën tonë me situatën e tyre dhe për të matur rastet e popujve të mëvonshēm me ata që jetuan më parë. Kjo në mënyrë që besimtari i cili jeton në periudhën e tanishme të ketë një analogji me atë të besimtarit që ka jetuar më herët, ndërsa jobesimtari dhe hipokriti i kohēve të fundit, të shohë ngjashmërinë e asaj që u ndodhi jobesimtarëve dhe hipokritëve që jetuan mē parë. Siç tregon Allahu i Plotfuqishëm kur flet për historinë e Jusufit në detaje, historinë më të bukur të profetëve – duke thënë: “Në tregimet e atyre (të dërguarve) ka këshilla për ata që janë me mend. Ky (Kuran) nuk është tregim i trilluar.” (Suretu Jusuf 111). [Mexhmu el Fetawa 28/425] Fatjon Isufi

Kur bamiresia nuk llogaritet bamiresi

0
Shejhul Islam Ibn Tejmije,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- ka thënë: ” Ai i cili në momentin kur jep sadaka kërkon nga njerëzit(atyre që u jep sadaka) kompenzim me lëvdatë, lutje apo edhe diçka tjetêr. Atëherë, ai me këto veprime nuk llogaritet bamirës i sinqertë ndaj atyre që u dhuron sadaka.” Burimi: Mexhmu’u el Fetaua: 1/55. Suad Shabani

3 tregti qe nuk mund te humbesh kurre

0
Tre tregti pa humbje! · Leximi i Kur’anit · Falja e namazit dhe · Sadakaja (lëmosha) Allahu i Lartësuar thotë: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ “Ata që lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe nga begatitë, që Ne iu kemi dhënë japin fshehtazi e haptazi, ata shpresojnë në një fitim, që kurrë nuk humbet.” (Kur’an, 35:29) Allahu na bëftë prej tyre! Suad Shabani