xhamiambret.com Blog

Adhurimi është dritë

Fryti i diturisë është vepra, sepse vepra nxitet nga dija e nxënë. Me shtimin e veprave të mira arrihet kënaqësia në këtë jetë. Mirëpo, kuptoje...

Njerezit me te mire.

Ibn Vehbi, rahimehullah, ka thënë: E Kam dëgjuar Abdullah Ibn Mubarekun duke thënë; ” Kam takuar njerin më adhurues ndaj Allahut, kam takuar njerin më...

Largoje ziline nga jeta jote.

I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Do te vazhdojne njerezit te jene ne miresi derisa nuk e kane zili njeri-tjetrin.” Es-Sahihah...

14 sunete te dites se xhuma

Larja/gusuli Parfumosja. Veshja e rrobave te bukura sipas dakortesise (Iben Kudame). Perdorimi misvakut. Shkuarja heret ne xhami (kjo eshte fjala e xhumhureve). Shkuarja ne kembe...