Si ti fshishë gabimet e tuaja.

Si ti fshishë gabimet e tuaja.

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem thotë: “A doni t’ju tregoj…

5 Sunetet të abdesit

5 Sunetet të abdesit

1- Përmendja e emrit të Allahut në fillim të abdesit.…