7 Mëkatet e mëdha shkatërruese

7 Mëkatet e mëdha shkatërruese

Transmetohet nga Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur me të…

8 Urtesitë e përfituar nga surja Jusuf

8 Urtesitë e përfituar nga surja Jusuf

1- Deshiruan vellezerit e profetit Jusuf alejhi selam qe ta…