POPULAR TODAY

12 Gabimet gjatë namazit

0
Gabimet e namazfalësve në rrobat e tyre. 1– Namazi me rroba të ngushta, të cilat i përshkruajnë pjesët e turpshme (auretin). Veshja e rrobave të...

Kujt i jepet zekatul fitri?

0
Kujt i jepet zekatul fitri? Të varfërve, nevojtarëve Siç pamë nga hadithet më lartë, zekatul fitri i jepet të varfërve apo nevojtarëve, në vendin ku është...

SPECIALITIES