Si do te hyjë në Xhenet ai që ka tre vajza?

Si do te hyjë në Xhenet ai që ka tre vajza?

Transmetohet nga Xhabiri, radijAllahu anhu, se i dërguari i Allahut,…

Ky është vëllai i vërtetë

Ky është vëllai i vërtetë

Kur njeriu shoqërohet me njerëz të mirë, ndodh që prej…

Thënie profetike të sakta dhe të zgjedhura.

“Vërtet unë jam dërguar për të plotësuar moralet më të…

Mbill miresi dhe miresite do te ndjekin ne kete bote...

Ka thënë dijetari i nderuar, Muhammed Bin Salih El Uthejmin…

Mesime per jeten.Vitet kaluan por ja se cfare lane pas.

Një njeri u pyet se çfarë mësove nga vitet që…

Perse quhet dita e Xhuma?Xhumaja festa e myslimanëve.

Xhumaja festa e myslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia…