POPULAR TODAY

A lejohet perdorimi i nuskave dhe hajmalive?

0
Përcillet nga Ibn Mesudi r.a. se ka thënë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut a.s. të thotë: “Me të vërtetë yshtjet, hajmalitë dhe nuskat...

3 lloje njerëzisht Allahu as nuk do ti shohe Ditën e...

0
I Derguari i Allahut sal-Allahu alihi ve selem ka thënë: 3 Lloje njerëzisht Allahu as nuk do ti shohe Ditën e Kijametit, as nuk do...

Celësat e mirësisë

Durimi ndaj imoralitetit

SPECIALITIES