POPULAR TODAY

Si te prek engjëlli dhe si te prek shejtani?

0
“Shejtani ju premton juve varfërinë dhe ju urdhëron për turpe, kurse Allahu ju premton falje prej Tij dhe mirësi, dhe Allahu është Dhurues i...

Përkujtimi i Xhenetit dhe puna për ta arritur atë.

0
Pasha Allahun, unë arrij të imagjinoj hyrjen në Xhenet dhe vazhdimësinë e qëndrimit në të, pa sëmundje, pa pështymë, pa gjumë dhe pa asnjë...

Dita e xhumasë

Ne namazin e sabahut

SPECIALITIES