6 vepra që duhet të bësh për t’u mbrojtur nga syri i keq?

6 vepra që duhet të bësh për t’u mbrojtur nga syri i keq?

Çfarë duhet të bësh për t’u mbrojtur nga syri i keq?   1- Të lexosh lutjet dhe dhikrin e mëngjesit e të mbrëmjes, si dhe krejt dhikrin e ditës e të natës sipas asaj që…

Read More
Si ta largosh mesyshin.

Si ta largosh mesyshin.

Së pari, nëse e di se cili të ka marrë mësysh, do të kërkosh prej tij të marrë abdes, e pastaj do ta marrësh ujin e abdesit të tij dhe do të lahesh me të.…

Read More
7 argumenteve të ringjalljes se njeriut ne boten tjeter

7 argumenteve të ringjalljes se njeriut ne boten tjeter

Muslimanët besojnë se njerëzit do të ringjallen pas vdekjes për t’u gjykuar nga Allahu, për besimin dhe punët e tyre. Jeta tjetër nuk është vetëm një jetë shpirtërore, por shpirtërore dhe fizike. Disa prej argumenteve…

Read More
Fjale shume te bukura nga Profeti alejhi selam

Fjale shume te bukura nga Profeti alejhi selam

Ka thënë i dërguari mëshirë për të gjitha botët, Muhammedi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-: “Lehtësoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni dhe mos largoni”. “Kush bën një salavat për…

Read More
Si i pastronte dhembet Muhamed alejhi selam

Si i pastronte dhembet Muhamed alejhi selam

Edukata e pastrimit të dhëmbëve!Transmetohet nga Hudhejfe radijAllahu anhu, se ka thënë:” I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem! , sa herë që ngrihej natën e pastronte gojën me misvak.” Shënon Imam Buhariu në…

Read More
Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet ne kete jete, shpeshto këtë thënien

Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet ne kete jete, shpeshto këtë thënien

Sufjan eth-Theurij rahimehullah ka thënë: Hyra për të vizituar Xhafer bin Muhamedin dhe ai tha: 1) Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto thënien e fjalës La haule ue la ku-uete il-la bil-lah (Asnjë…

Read More
13 menyra si të mbrohesh nga mësyshi dhe magjia

13 menyra si të mbrohesh nga mësyshi dhe magjia

Si të mbrohesh nga mësyshi, magjia dhe xhindët   Për të qenë i mbrojtur nga mësyshi, magjia dhe xhindët duhet të ndjekësh udhëzimet e mëposhtme: 1- Të pranosh me bindje besimin Islam, bazat e së…

Read More
Mbaji gjithmon me vete keto kater keshilla madheshtore.

Mbaji gjithmon me vete keto kater keshilla madheshtore.

Umer bin Hatabi (Zoti qoftë i kënqur me të) i shkroi Ebu Musa el Eshariut duke i thënë: Dije se: 1) Fuqia e vërtetë në kryerjen e një pune është që punën e sotme të…

Read More
Ky eshte faktori kryesor qe ju mbron nga magjia dhe msyshi

Ky eshte faktori kryesor qe ju mbron nga magjia dhe msyshi

Njësimi i Allahut në adhurim është faktori kryesorë që të mbron nga mësyshi dhe magjia   Në qoftë se e njëson Allahun në adhurim e i kushtohesh totalisht Atij, duke pasur frikë vetëm Atë, duke…

Read More
12 keshilla si te largosh mesyshin dhe magjite.

12 keshilla si te largosh mesyshin dhe magjite.

Këshilla për atë që ka rënë mësysh dhe për atë që ka rënë në grackat e magjistarëve:   Të jeshë i vetëdijshëm se kjo është një sprovë për ty dhe nëse bën durim, i kushtohesh…

Read More
Gjëra që as nuk të mbrojnë nga mësyshi, magjia etj.

Gjëra që as nuk të mbrojnë nga mësyshi, magjia etj.

Gjëra që as nuk të mbrojnë nga mësyshi, magjia e xhindët dhe as nuk të shërojnë, por përkundrazi të dëmtojnë dhe ta përkeqësojnë gjendjen:  – Kërkimi mbrojtje ose shërim e shëndet nga xhindët, nga të…

Read More