Nderoje dhe respektoje komshiun tend?

Nderoje dhe respektoje komshiun tend?

Shejkh Sulejman es Ruhajlij, Allahu e ruajtë: “Prej moraleve të besimtarit është nderimi i komshiut. Nuk është besimtar ai i cili fle dhe komshiu ngjitur me të është i uritur. Sa gjë e mirë është…

Read More
Si falet namazi me xhemat ne shtepi me familjen tende

Si falet namazi me xhemat ne shtepi me familjen tende

Si falet namazi me xhemat ne shtepi -Babai me djalin: djali qendron ne nje drejtim me babane. -Babai me dy djemte e tij: djemte qendrojne pas babait. -Burri me gruan e tij: gruaja qendron pas…

Read More
Kurre mos i largo nga jeta jote keto 4 persona

Kurre mos i largo nga jeta jote keto 4 persona

Gjatë jetës tënde kurrë mos i humb katër persona: 1- Atë që të ka gëzuar kur ishe i brengosur 2- Atë që të ndihmoi kur ishe i mundur 3- Atë që të duroi kur ishe…

Read More
Lutja(duaja) ditën e merkur nga sunetet e harruara!…

Lutja(duaja) ditën e merkur nga sunetet e harruara!…

Lutja(duaja) ditën e merkur nga sunetet e harruara!… �Transmeton Xhabir ibën Abdilahi radijAllahu anhu se Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka bërë dua në xhamin el Fet’h tri ditë, të hënën, të martën dhe të…

Read More
Cfare do tu thote Allahu banoreve te Xhenetit kur te futen ne Xhenet

Cfare do tu thote Allahu banoreve te Xhenetit kur te futen ne Xhenet

Suhejbi ka transmetuar se Pejgamberi (SalAllahu alejhi ve Selam) ka thënë: ” Kur banorët e Xhenetit të futen në Xhenet, Allahu i Madhëruar do t´u thotë: ” A kërkoni dicka më tepër?” Ata do të…

Read More
Ndërkohë që je duke qëndruar në shtëpi, shfrytëzoje kohën ne verpra te mira

Ndërkohë që je duke qëndruar në shtëpi, shfrytëzoje kohën ne verpra te mira

Pejgamberi ynë, Muhamedi alejhi salatu ve selam thotë: “Janë dy begati, të cilave nuk ua dinë vlerën shumica e njerëzve: (ato janë) shëndeti dhe koha e lirë.” (Transmeton Buhariu) Dijetari i njohur, Ibën Tejmije –…

Read More
Eshte koha per tu penduar.

Eshte koha per tu penduar.

Allahu i Madhërishëm thotë: “O ju që keni besuar, pendohuni të Allahu me një pendim të sinqertë”. (Et’Tahrim:8) Pejgamberi ynë, Muhamedi – alejhi salatu ve selam – thotë: “O ju njerëz pendohuni te Allahu dhe…

Read More
Si i sprovone Allahu njerezit?

Si i sprovone Allahu njerezit?

Dijetari i madh, Fudajl Ibën Ijadi – Allahu e mëshiroftë – thotë: “Me të vërtetë Allahu i dërgon sprovat/sëmundjet, që me to t’i edukojë robërit e Vet; MIRËPO JO ÇDO PERSON I CILI SËMURET VDES”.…

Read More
5 mirësite e kësaj bote

5 mirësite e kësaj bote

Imam Shafiu ka thënë: Mirësia e kësaj bote dhe botës tjetër gjendet në pesë veçori: 1- Në pasurinë e shpirtit 2- Në moslëndimin e të tjerëve 3- Në fitimin hallall 4- Në rrobën e devotshmërisë…

Read More
Ja cfare ndodhe me ate njeri qe lexon Kuranin

Ja cfare ndodhe me ate njeri qe lexon Kuranin

– Të #jetuarit me #Kuranin është #shërim ndërsa braktisja e tij është mjerim. – Të #medituarit e tij #lidh #zemrën me #botën tjetër. – Ai është #jetë e #zemrës tënde në këtë #botë. – Ai…

Read More
Mos ja merr pasurinë tjetrit nëse nuk është e jotja edhe nëse ligji apo gjykatësi vendos në favorin tënd.

Mos ja merr pasurinë tjetrit nëse nuk është e jotja edhe nëse ligji apo gjykatësi vendos në favorin tënd.

Mos ja merr pasurinë tjetrit nëse nuk është e jotja edhe nëse ligji apo gjykatësi vendos në favorin tënd. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos ja merrni pasurinë njeri-tjetrit padrejtësisht e as mos e çoni çështjen…

Read More