5 gjera qe ju ndodhin kur degjon dhe lexon Kuran

5 gjera qe ju ndodhin kur degjon dhe lexon Kuran

E para: Degjimi me vemendje. Allahu i Madheruar thote: “Kur lexohet Kurani, ju dëgjojeni atë (me vëmendje) dhe heshtni, në mënyrë që të mëshiroheni”. El-Earaf: 204 E dyta: Leximi. Allahu i Madheruar thote: “Atyre, të…

Read More
Kush e thote kete fjale ne fund te jetes do te futet ne Xhenet

Kush e thote kete fjale ne fund te jetes do te futet ne Xhenet

Transmetohet nga Muadhi radijAllahu anhu se ka thene: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Kush ka si fjale te fundit (deshmine) ‘la ilahe il-lAllah’ do te hyje ne Xhenet”. Shenon Ebu…

Read More
Cfare ndodh me ate person qe fal namazin e Sabahut ne xhami.

Cfare ndodh me ate person qe fal namazin e Sabahut ne xhami.

Ata që falin namazin e Sabahut në xhami me xhemat, janë një grup i suksesshëm, fytyrat e tyre janë të shndritura dhe kohët e tyre janë të begata.  Nëse je prej tyre falendero Allahun për…

Read More
12 shkaqet qe ju shtojne bereqetin.

12 shkaqet qe ju shtojne bereqetin.

Shkaqet e bereqetit (shtimit të të mirave dhe vazhdimësisë së tyre) 1) Thënia “Bismilah” (në veçanti) dhe përmendja e Allahut (me lutje) kur hyn në shtëpi. Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:” Kur dikush…

Read More
3 gjerat qe te ndodhin nese sillesh bute me njerezit.

3 gjerat qe te ndodhin nese sillesh bute me njerezit.

Ibnul Kajjimi rahimeullah ka thënë: Nuk ka gjë më të dobishme për zemrën e njeriut se sa sjellja e butë me njerëzit. Kjo sepse:Ose ke të bësh me dikë të huaj dhe me sjelljen tënde…

Read More
Vepra qe ju fshin te gjithe punet e mira.

Vepra qe ju fshin te gjithe punet e mira.

Shirku i asgjëson të gjitha punët Allahu i Madhëruar thotë: “Me të vërtetë, të është shpallur ty (o Muhamed), si dhe atyre që kanë qenë para teje: “Nëse i shoqëron Allahut diçka tjetër (në adhurim),…

Read More
Kush tregon kujdes ndaj namazit, ai do të jetë për të dritë në zemër dhe në fytyrë

Kush tregon kujdes ndaj namazit, ai do të jetë për të dritë në zemër dhe në fytyrë

Namazi është besim dhe dritë Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Falja e namazit është besim, ndërsa humbja e tij është kufër (mohim). Kush tregon kujdes ndaj namazit, ai do të jetë për…

Read More
Shikoni se cfare respekti kishte Shejh Bin Bazi per Shejh Albanin Zoti i meshirofte

Shikoni se cfare respekti kishte Shejh Bin Bazi per Shejh Albanin Zoti i meshirofte

Shejh Albani, shejh Ibën Bazi dhe shejh Ibën Uthejmini (Allahu i mëshiroftë) Ishte kohë haxhi, dhe ishte viti i fundit në të cilin e kryente haxhin shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) Shejh ibën Bazi ishte…

Read More
Ky eshte njeriu më i suksesshëm.

Ky eshte njeriu më i suksesshëm.

Është ai që ka qëllim të mirë në çdo gjë që bën. Kur ulet në një bisedë, ka qëllim të ndihmojë bashkëbiseduesin me çfarëdo forme: i jep një sugjerim, këshillë të mirë, ose ka qëllim…

Read More
Lutja qe mund te besh para perfundimit te namazit

Lutja qe mund te besh para perfundimit te namazit

  Njeriu kur deshiron te lutet ne namazin e tij, le te lutet para se te jap selam (perfundoje namazin) dhe jo pas dhenies se selamit. Qofte ne namazin obligativ apo ate vullnetar (nafile). (1)…

Read More
2 veprat qe ju largojne nga zjarri

2 veprat qe ju largojne nga zjarri

Prej gjerave qe te shpetojne nga zjarri #Teuhidi: Ndalimi qe teuhidi i ben poseduesit te tij nga zjarri eshte dy llojesh: E para: E ndalon nga hyrja ne te. Pra, personi nuk hyn fare ne…

Read More