Kujt i jepet zekati i fitrit?

0
402

Kujt i jepet zekati i fitrit?
Të varfërve dhe nevojtarëve. Lejohet që tërë zekatin e fitrit (tëndin dhe të familjes tënde) t’ia japësh vetëm një të varfri ose ta ndash midis disa të varfërve. Më e mira është që zekatin e fitrit t’ia japësh të afërmëve tuaj të varfër, ndaj të cilëve nuk e ke detyrë shpenzimin për to.
Nuk lejohet që zekati i fitrit t’u jepet njerëzve ndaj të cilëve e ke detyrim shpenzmin për to.

Koha kur duhet te jepet Zekatul Fitri?
Ibn Bazi ka thene:
“Zekati I fitrit duhet te jepet ne diten 28, 29, 30, naten e Bajramit dhe mengjesin e Bajramit para se te kryhet falja e namazit te Bajramit.”
[El Fetaua 32/14-33].