www.xhamiambret.com

mx3A935

Çelësat që do të ndryshojnë jetën

Çelësi i krenarisë është bindja ndaj Allahut dhe të Dërguarit Çelësi i furnizimit është kërkimi falje dhe devotshmëria Çelësi i Xhenetit është teuhidi Çelësi i...