www.xhamiambret.com

namaze

Shoqërohu me njerëzit e mirë

Kur njeriu shoqërohet me njerëz të mirë, ndodh që prej tyre të dëgjoj ndonjë këshillë të ashpër. Ndërsa kur shoqërohet me të këqijtë, shpesh ndodh...