www.xhamiambret.com

liber

Keshilla te arta profetike

Transmetohet nga Xhabir ibën Selim el Huxhejmi -Allahu qofte i kenaqur prej tij- i cili ka thene: Ka thene i derguari i Allahut – paqja...

zjarri

Dy joshjet e shejtanit

Disa prej të parëve tanë kanë thënë: “Në çdo urdhër të Allahut drejtuar njerëzve, shejtani i ka dy joshje: ose i josh ata drejt shkujdesjes...