www.xhamiambret.com

telefonat ne xhami

Tre probleme zgjidhen me tre gjëra:

Tre probleme zgjidhen me tre gjëra: Nëse sprovohesh me pasimin e epsheve, atëherë kontrollo raportin tënd me namazin, sepse Allahu I madhëruar thotë: “Pas atyre...