www.xhamiambret.com

djali

Frika nga idhujtaria

“Vërtetë, Allahu nuk fal që të shoqërohet dikush apo diçka me Të, por gjynahet e tjera më të vogla se shirku ia fal kujt të...

zjarri

Kujdes nga këto 5 gjëra

Nga Ibën Umeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!)transmetohet se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) u kthye drejtë nesh dhe...

natyra1

Një fjalë që të çon në Xhenet

Ka thene pejgamberi alejhi selam: “Kush vdes duke dëshmuar “La ilahe il-lAllah” (nuk meriton të adhurohet askush përveq Allahut) me sinqeritet nga zemra e tij,...