www.xhamiambret.com

si-te-bej-dua

DUA’JA ËSHTË ILAÇ

Dua’ja është prej ilaçeve më të dobishme. Ajo parandalon fatkeqësitë, i mënjanon dhe i lehtëson në rast se ato ndodhin. Dua’ja është arma e muslimanit....

te shkojme ne xhami

Llojet e Teuhidit (njëhsimit të Allahut)!

بسم الله الرحمن الرحيم Hutbja e parë Pjesa e parë: الحمد لله أكمل لنا الدين و أتم علينا النعمة,و رضي لنا الاسلام دينا,أحمده-سبحانه- و أشكره,وأتوب...