www.xhamiambret.com

mx3A935

Si të gjesh rrugëdalje

“Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret. Allahu i...

hipokrit

Arma më e fortë e shejtanit

Frika prej varferise: Sufjan eth Theuri (Allahu e meshirofte) thoshte: “Shejtani nuk ka arme me te forte kunder njeriut se friken prej varferise (qe hedh...

nata e kadrit

Banimi i parë në botën tjetër

Transmetohet se prijësi i tretë i besimtarëve, Uthman bin Affani -Allahu qoftë i kënaqur prej tij-, kur qëndronte pranë ndonjë varri, qante aq shumë sa...