TEUHID

3 Shtyllat e adhurimit

Shtyllat e adhurimit Adhurimi ka tre shtylla, ato janë: 1- Dashuria. 2- Frika. 3- Shpresa. Ndërsa disa dijetarë të tjerë kanë thënë se ato janë katër: Dashuria, Madhërimi, Frika...
Continue Reading »