www.xhamiambret.com

te shkojme ne xhami

Dalja e Ademit nga Xheneti

Ekstrakte kuranore “ Pastaj thamë: “O Adem, me të vërtetë që ky është armiku yt dhe i gruas sate, prandaj mos e lini t’ju nxjerrë...