www.xhamiambret.com

magjia

Kujdes nga interneti

Këshillë nga shejh Uthejmini rreth humbjes së kohës në internet Dihet se interneti ka të mira dhe të këqia, ai që e kërkon të mirën...