www.xhamiambret.com

bej dua

Ora në të cilën pranohen duatë

Përcillet nga Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “ Natën është një orë, nëse besimtari i lutet Allahut...

trendafila

Tre probleme largohen me tre mjekime

Tre probleme largohen me tre mjekime: 1. Nëse sprovohesh me dashurinë për epshet, atëherë përmiso raportin tënd me namazin, sepse Allahu i Madhëruar thotë: “...