www.xhamiambret.com

zjarri

13 Vepra që të fusin në Xhehenem.

1. Shirku.Adhurimi i dikujtë tjetër me Allahun (politeizmi) . 2. Gënjeshtra. 3. Mashtrimi. 4. Gibeti (përgojimi). 5. Magjia. 6. Fjalët e pista (të këqia). 7....

meka

A e di?

A e di? Se feja me përhapjen dhe shtrirjen më të madhe është Islami. Shumica e mediave në botë, punojnë natë e ditë për të...