www.xhamiambret.com

bej dua

Një sunet i harruar

Nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ai e ka degjuar Profetin salAllahu alejhi ue selem te thote: “Kush takohet me vellane e tij le ta...