www.xhamiambret.com

uji

8 rregullat kur merr abdes

1. Të thuash Bismilah. 2. Larja e duarve. 3. Futja e ujit në gojë dhe hundë. 4. Larja e fytyrës. 5. Larja e duarve deri...

nata e kadrit

5 veprat që trondisin besimin

1-Prej llojeve të braktisjes së fesë me anë të të besuarit, është ajo që njeriu beson në zemrën e tij edhe nëse ai nuk e...