xhamiambret.com Blog

3 bazat e jetes bashkshortore

Bazat dhe kushtet e jetës bashkëshortore janë tre; 1. Të jenë prehje për njëri tjetrin. 2. Ta duan njëri tjetrin. 3. Të jenë të mëshirshëm...

Si ta doje njeriu vetveten?

Si ta doje njeriu vetveten? 1. Adhuron Zotin dhe pason te Derguarin e Tij 2. Nderon veten me ane te sjelljes se mire 3. Zbulon...