www.xhamiambret.com

pergjigje

Si ta largosh magjinë

Pyetje: “Cili është mjekimi legjitim kundër magjisë?” Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): “Mjekimi legjitim bëhet me anë të ajeteve kuranore, siç është surja “El...

djali

Historia e shitësit të tokës

‘’Hadithi i atij që gjeti një thesar në tokën që bleu nga një tjetër’’ Buhariu shënon; Na ka treguar Is’hak bin Nasri, e ky nga...

meka medina

Më trego çfarë është Islami?

Gjithashtu Umeri (RadijAllahu anhu) transmeton: “Një ditë kur ishim ulur tek i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem), papritur u shfaq një njeri me...

liber

3 këshilla të bukura

Një herë Uehb bin Munebih i tha nxënësve të tij: A doni t’ju mësoj mjekësi për të cilën nuk do të kritikojnë doktorrët? Dituri të...

HADITHE

Merreni mburojën tuaj!

Përcillet nga Ebu Hurejra se Profeti alejhi selam një herë tha: “Merreni mburojën tuaj!’ Të pranishmit thanë: O i Dërguari i Allahut, prej armikut tonë?...