www.xhamiambret.com

xhenetet

4 gjëra që sjellin mjerimin

Katër gjëra që sjellin mjerimin “Është thënë: “Katër gjëra sjellin mjerimin: 1. Syri që nuk loton 2. Zemra e ngurtë 3. Kryerja e vazhdueshme e...

librat

3 fëmijët që folën në djep

Ebu Hurejra radijallahu anhu tregon se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Askush nuk ka folur që në djep përveç tre vetëve: 1. Isai...