www.xhamiambret.com

doktorret

Duaja e të sëmurit

Allahu është pranë të sëmurit dhe vizitorit të tij. Prandaj tha: “Sikur ta kishe vizituar atë do të më kishe gjetur atje” dhe nuk tha:...