Blog

0 7 views

nena
Muavije bin Hejda ka thënë:
“E kam pyetur Pejgamberin e Allahut se kujt duhet t’i bëj mirësjellje?” Ai më tha:
‘Nënës tënde.’ E pyeta: ‘Pastaj?’Ai u përgjigj:’Nënës tënde.’Përsëri e pyeta: Pas kësaj?’Ai ma ktheu:’Nënës tënde.’I thashë:Po pas kësaj kujt duhet t’i bëjë mirësjellje?’ Ai më tha: ‘Babait tënd dhe pastaj familjarëve më të afërmve më pas më të afërmve të tjerë.”(hasen)

‘Ata bin Jasiri ka thënë: “Erdhi një njeri te Ibn Abasi dhe i tha:
‘I kërkova një gruaje që të martohet me mua, por ajo refuzoi. Një burrë tjetër e kërkoi atë dhe ajo u pajtua. Unë u bëra xheloz dhe e mbyta atë. A ka ndonjë rrugë pendimi për mua?’Ai e pyeti:’A e ke nënën gjallë?Njeriu u përgjigj:’]o٠’Ibn Abasi i tha: ‘Pendohu te Allahu i Plotfuqishëni dhe mundohu t’i afrohesh Atij sa më shumë që të mundesh.’

‘Ata kishte thënë:
‘Shkova dhe e pyeta Ibn Abasin:’Pse e pyete atë se a e ka nënën gjallë?’Ai ma ktheu:’Nuk di ndonjë vepër që mundet me shumë të të afrojë te Allahu sesa (dëgjueshmëria) respektimi i nënës/”(sahih)

Tema e dyte.Shkeputur nga libri”Morali i Larte” Edabul Mufred
Autor Imam Buhariu

0 7 views

femije
Transmeton Ebu Darda r.a. se e ka degjuar Pejgamberin alejhi selam duke thene:
“Prinderit jane dera e mesme e Xhennetit, pra nese deshiron humbe ate dere ose fitoje ate.” Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi eshte sahih
Kushejri ka thene: “’..dera e mesme e Xhennetit,’ ka per qellim, deren me te mire te Xhennetit.”

Transmetohet nga Muavija ibn Xhahime, se Xhahime ka ardhur tek Pejgamberi a.s. dhe e ka pyetur:
“O i Derguar i Allahut, une kam deshire qe te luftoje ne rrugen e Allahut, dhe kam ardhur tek ti qe te konsultohem.
” Pejgamberi alejhi selam i tha: “A e ke gjalle nenen?“
Tha: “Po,”
Pejgamberi alejhi selam i tha: “Qendro prane nenes tende, se me te vertete Xhenneti eshte tek kembet e saja.”
Ahmedi, shejh Albani ka thene se ky hadith eshte Hasen

Ne transmetimin e Taberaniut qendron se Pejgamberi alejhi selam ka pyetur:
“A i ke prinderit gjalle?”
I thash: “Po,”
Tha Pejgamberi a.s.: “Qendro prane tyre, se me te vertete Xhenneti eshte nen kembet e tyre.”
Albani ka thene se ky hadith eshte Sahih

Kenaqesia e Allahut eshte ne kenaqesine e prinderve. Transmeton Abdullah ibn Amri ra se Pejgamberi alejhi selam ka thene:
“Kenaqesia e Allahut eshte ne kenaqesine e prinderve, dhe pakenaqesia e Allahut eshte ne pakenaqesine e prinderve.”
Tirmidhiu, kete hadith e kane bere sahih Ibn Habbani, Hakimi dhe Albani

Respektimi i prinderve eshte shkak per faljen e mekateve. Transmeton Ibn Omeri r.a. se nje njeri ka ardhur tek Pejgamberi alejhi selam dhe i tha:
“O i derguar i Allahut, une kam bere nje mekat te madh, a ka pendim per mua?” Pejgamberi alejhi selam i tha: “A ke nene?” Ai i tha: “Jo,” Pejgamberi a.s. i tha: “A ke teze?” Iu pergjigj: “Po,” Pejgamberi alejhi selam i tha: “Pra respektoje (ndegjoje) ate.”
Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi eshte sahih

Pra kjo tregon se respektimi i prinderve eshte shkaktar per shlyerjen e mekateve, pasiqe Pejgamberi alejhi selam iu pergjigj duke e pyetur se a ka nene qe ta respektoj dhe ndegjoj ate, keshtu qe ti shlyhen mekatet me respektimin e saj. Gjithashtu, transmeton Malik ibn Amri se Pejgamberi (SalAllahu Alejhi ve Selem) ka thene:
“Ai i cili e liron nje rob musliman, do te jete shkaktare per shpetimin e tij nga zjarri, kurse ai i cili e ka njerin prej prinderve te gjalle dhe ata nuk ia falin atij (nuk ia bejne hallall), Allahu [Xhele Shanuhu] do ta largoj ate shume larg.”
Ahmedi – hadithi eshte hasen

Respektimi i prinderve eshte edhe shkak per largimin e ndonje fatkeqesie Argument per kete eshte ngjarja e tre personave qe kane hyre ne shpelle dhe nje gure i madh ka rene dhe ua ka mbyllur daljen. Ne kete gjendje, secili prej tyre e ka lutur Allahun me ndonje pune qe e ka bere per hire te Tij, dhe njeri prej tyre e ka lutur Allahun me respektimin e prinderve, duke thene:

“O Allah nese kete veper e kam bere per hire Tendin largona neve kete shkemb qe te mund te dalim“. Dhe Allahu ja u largoi shkembin dhe dulen prej shpelle.Buhariu dhe Muslimi

“Dhe ne shenje meshire shtrije prane tyre krahun perules e respektues dhe thuaj: ‘Zoti im! Meshiroji ata te dy, sikurse me edukuan mua kur isha i vogel’.”
[El Isra, 24]

0 3 views

mburoja muslimanit
Hasan el-Basri, Allahu e meshirofte, thoshte:

“Bir i Ademit! Ti do te vdesesh vetem. Do te ngjallesh vetem. Do te merresh ne llogari vetem.
Bir i Ademit! Nese te gjithe njerezit ju binden Allahut ndersa ti e kundershtove Allahun, nuk te ben dobi ty bindja e tyre. Nese ata e kundershtuan Allahun dhe ti u binde, nuk te ben dem ty kundershtimi i tyre.
Bir i Ademit! Fene tende! (Kujdes) Fene tende! Ajo eshte mishi yt e gjaku yt. Nese feja jote shpeton (eshte ne rregull) shpeton edhe mishi dhe gjaku yt.
Nese eshte gjendja tjeter (feja nuk eshte ne rregull) kerko mbrojtje Allahut prej kesaj. Ajo (gjendje perfundimin e ka) eshte Zjarr qe nuk fiket (Xhehenemi), mish qe nuk tretet (nga denimi ne Zjarr) e qenie qe nuk vdes (pasi hyn ne xhehenem ska me vdekje).”

Zuhdi i Hasan el-Basri, 23

0 366 views

lule
1. Të zbuluarit është mosbindje ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij.
2. Të zbuluarit është prej gjynaheve të mëdha.
3. Të zbuluarit bëhet shkak për të qenë larg Mëshirës së Allahut.
4. Është cilësi e banorëve të zjarrit.
5. Është errësirë në Ditën e Gjykimit.
6. Të zbuluarit është shenjë hipokrizie (nifaku).
7. Është herezi (mëkat).
8. Të zbuluarit është paturpësi.
9. Të zbuluarit është traditë djallëzore.
10. Të zbuluarit është zakon i paganeve.
11. Është ndër zakonet e shëmtuara të kohës së injorancës.
12. Është vulgaritet, prapambetje, degjenerim e pasim i verbër.
13. Është derë e së keqës.
14. Të zbuluarit është lajthitje.
15. Është shfarosëse e xhelozisë dhe turpit.
16. Është ndër shkaqe që cojnë në gjakderdhje dhe që ndikojnë në prishjen e moralit të meshkujve.
17. Bëhet shkak për përhapjen e punëve të ndyra.
18. Të zbuluarit e femrës bëhet shkak për shpërbërjen e familjes dhe për mosekzistencën e mirëbesimit në mes pjesëtarëve të saj.
19. Të zbuluarit është ndër faktorët kryesorë që cojnë te imoraliteti.
20. Bëhet shkak për zbritjen e dënimit dhe fatkeqësive.
21. Të zbuluarit është fyerje për femrën dhe cenim i dinjitetit të saj.

______________
* Kjo, në fenë e tyre të devijuar, e s’ka dyshim se mbulesa ka qenë traditë edhe tek ata (sh.p)

-Marr nga libri: “Gjynahu i kobshëm, imoraliteti, ez-Zina”, i Ahmed ibën Hasen en Nehari.

0 25 views

dita premte
Shejh Uthejmin rahimehullah:

“Jemi pyetur per nje njeri qe shkruan ate qe degjon ne hutbe, sepse disa njerez harrojne dhe thote se sa here qe degjon ndonje fjali te dobishme, e shkruaj.

A lejohet kjo apo jo?

Sic shihet, kjo nuk lejohet sepse nese preokupohet me shkrimin, nuk mund ta ndjeke ate qe vjen me pas, sepse njeriu nuk ka dy zemra.

Elhamdulilah, ne kete kohe Allahu ua ka mundesuar njerezve ate qe i ben te qetesohen, fale incizuesve.

Ke mundesi ta marresh me vete incizuesin, ta incizosh hutben ne rehati e me pas ta degjosh ne shtepi, makine.

Allahu eshte dhuruesi i suksesit.”

Sherh Rijadu Salihin, vell. II.