www.xhamiambret.com

komshiu

Ndarja e përgjegjësive ne familje

I Dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, themeloi rregulla të përbashkëta bashkëshortore në mesazhin e tij: “ Burri është bari në shtëpinë e tij...

A planet collides with Earth

5 shenjat e Kiametit

Përhapja në masë e imoralitetit nga shenjat paraprirëse të ndodhisë së Kiametit Ka thënë profeti Muhamed alejhi selam: “ Nga shenjat e Kiametit është largimi...

mx3A935

Si të gjesh rrugëdalje

“Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret. Allahu i...

hipokrit

Arma më e fortë e shejtanit

Frika prej varferise: Sufjan eth Theuri (Allahu e meshirofte) thoshte: “Shejtani nuk ka arme me te forte kunder njeriut se friken prej varferise (qe hedh...