xhamiambret.com Blog

hapa

7 shenjat e njeriut xheloz

Shenjat e njeriut xheloz, janë: 1. Gëzohet në çastet kur vllai që e xhelozon gabon në ndonjë çështje. 2. Kënaqet dhe ndihet rahat kur ndëgjon...

duate jane

5 errësirat që do kaloi njeriu

Errësirat janë pesë dhe secila nga to ka nga një dritë ndriçuese: 1. Mëkatet janë errësirë , kurse drita e tyre është pendimi. 2. Varri...