www.xhamiambret.com

hadithe

Biseda e Musait me Zotin e tij

Ebu Hurejrah përcjell se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshi mbi të – ka thënë: “Musai e pyeti Zotin e...

libra

Dijetari dhe hajduti

Hyri një hajdut në shtëpinë e Malik bin Dinarit, por nuk gjeti në të asgjë për të vjedhur dhe kur Malik bin Dinari sapo mbaroi...

meka medina

Vlera e faljes së pesë namazeve

Vlera e faljes së pesë namazeve Përcillet nga Abdullah bin Mes’ud – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thënë: “ Kur...