www.xhamiambret.com

trendafila

Tre probleme largohen me tre mjekime

Tre probleme largohen me tre mjekime: 1. Nëse sprovohesh me dashurinë për epshet, atëherë përmiso raportin tënd me namazin, sepse Allahu i Madhëruar thotë: “...

djali

Frika nga idhujtaria

“Vërtetë, Allahu nuk fal që të shoqërohet dikush apo diçka me Të, por gjynahet e tjera më të vogla se shirku ia fal kujt të...