www.xhamiambret.com

hipokrit

Arma më e fortë e shejtanit

Frika prej varferise: Sufjan eth Theuri (Allahu e meshirofte) thoshte: “Shejtani nuk ka arme me te forte kunder njeriut se friken prej varferise (qe hedh...

nata e kadrit

Banimi i parë në botën tjetër

Transmetohet se prijësi i tretë i besimtarëve, Uthman bin Affani -Allahu qoftë i kënaqur prej tij-, kur qëndronte pranë ndonjë varri, qante aq shumë sa...

kurani

Mrekullitë numërore në Kuran

Fjala “jetë”, në Kuran përmendet 145 herë dhe fjala “vdekje” 145 herë. Fjala “vepra të mira”, në Kuran përmendet 167 herë dhe fjala “vepra të...

nata e kadrit 2

10 shenjat e medha të Kiametit

Përcillet nga Hudhejfe bin Usejd El-Gifarij se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Kiameti nuk do të ndodhë pa parë ju më parë dhjetë shenja:...