www.xhamiambret.com

liber

3 këshilla të bukura

Një herë Uehb bin Munebih i tha nxënësve të tij: A doni t’ju mësoj mjekësi për të cilën nuk do të kritikojnë doktorrët? Dituri të...

HADITHE

Merreni mburojën tuaj!

Përcillet nga Ebu Hurejra se Profeti alejhi selam një herë tha: “Merreni mburojën tuaj!’ Të pranishmit thanë: O i Dërguari i Allahut, prej armikut tonë?...

duaja e shiut

Begatitë dhe dobitë e shiut.

Begatitë dhe dobitë e shiut. Njerëzit pinë ujë prej tij dhe u japin bagëtive dhe kafshëve të tyre për të pirë. Pemët, drithërat dhe barërat...

hadithe

Biseda e Musait me Zotin e tij

Ebu Hurejrah përcjell se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshi mbi të – ka thënë: “Musai e pyeti Zotin e...

libra

Dijetari dhe hajduti

Hyri një hajdut në shtëpinë e Malik bin Dinarit, por nuk gjeti në të asgjë për të vjedhur dhe kur Malik bin Dinari sapo mbaroi...