www.xhamiambret.com

zjarri

Dy joshjet e shejtanit

Disa prej të parëve tanë kanë thënë: “Në çdo urdhër të Allahut drejtuar njerëzve, shejtani i ka dy joshje: ose i josh ata drejt shkujdesjes...