www.xhamiambret.com

xhenetet

4 gjëra që sjellin mjerimin

Katër gjëra që sjellin mjerimin “Është thënë: “Katër gjëra sjellin mjerimin: 1. Syri që nuk loton 2. Zemra e ngurtë 3. Kryerja e vazhdueshme e...