Pse namazi më i mirë se gjumi?

0
1207
~ ️Pse namazi më i mirë se gjumi?
Sepse gjumi është përgjigje ndaj thirrjes së trupit
Ndersa namazi është përgjigjje ndaj thirrjes së shpirtit.
~ ️Pse namazi më i mirë se gjumi?
Sepse gjumi është gjysem vdekje.
Ndersa namazi është jetë.
~ Pse namazi më i mirë se gjumi?
Sepse gjumi është pushim për trupin.
Ndersa namazi është pushim për shpirtin.
~ ️Pse namazi më i mirë se gjumi?
Sepse besimtari dhe jobesimtari jan në të njejtin gjumë.
Por namazin nuk e fal përveç se besimtari.
Njerëzit e sabahut ata jan një grup i sukseshëm.
Fytyrat e tyre ndriçojn.
Koha e tyre është e vlefshme.
Nese je njeri prej tyre atëherë falendero Allahun për Mirësin e Tij që ta ka dhënë!

Suad Shabani

Subscribe