xhamiambret.com Blog

Ndodhi besnikërie

Ndodhi besnikërie Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- përcillet se i Dërguari i Allahut -alejhi selam- ka thënë: “Një burrë i bleu...

Ky është njeriu i poshtëruar

Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të,- se i dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë: ” I poshtëruar qoftë...

7 shenjat e njeriut xheloz

Shenjat e njeriut xheloz, janë: 1. Gëzohet në çastet kur vllai që e xhelozon gabon në ndonjë çështje. 2. Kënaqet dhe ndihet rahat kur ndëgjon...