xhamiambret.com Blog

Historia e Nuhut alejhis-selam.

Nuhu, babai i dytë i njerëzimit – paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të. Njerëzimi, shumë kohë pas Ademit (alejhis selam) jetoi si një...

Sa degë ka imani (besimi)?

Pyetje: Sa degë ka imani (besimi)? Përgjigje: Degët e besimit janë shumë: shtatëdhjetë e më tepër. Më e larta është fjala “la ilahe il-lallah”, kurse...

Rrëzimi i parimeve të ateizmit

Rrëzimi i parimeve të ateizmit: Parimi i dyshimit. Dyshimi është ashti dhe mishi i ateizmit. Ateisti nuk është gjë tjetër veçse një përzierje e përbërë...

Rrënjët e mëkatit

Rrënjët e mëkatit Ibn Kajjimi -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: “Rrënjët e mëkateve janë tre: Mendjemadhësia: Ajo e ka nxitur Iblisin në atë që e...

Çfarë është lakmia?

Çfarë është lakmia? Lakmia është një ves i keq, të cilin Islami e ka ndaluar. Islami ka sqaruar, se ai i cili mjekon zemërngushtësinë ose...

Njeriu më i mirë tek Allahu

Njeriu më i mirë tek Allahu është ai që i frikësohet më së shumti Atij. Argument nga Kurani: Allahu i Lartësuar thotë: “O ju njerëz!...