xhamiambret.com Blog

Këshillë për bashkëshortët

Këshillë për bashkëshortët Shejh Iben Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) në lidhje me këshillimin ndaj bashkëshortëve ka thënë: “Mos të kërkojnë shumë nga njëri-tjetri, të falin...

Durimi në vdekjen e fëmijëve

Durimi në vdekjen e fëmijëve Transmeton Xhabir bin Abdullah se Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë: “Nëse dikush i ka pasur tre fëmijë të cilët i...