xhamiambret.com Blog

Si ta zbusësh zemrën

Zbutja e zemrës. Zbutja e zemrës nis nga përkujtimi i Allahut, sepse përmendja e Allahut e bën të përulur zemrën, e përmirëson, e zbut dhe...

Ruajtja nga lypja e të tjerëve

Ruajtja nga lypja e të tjerëve Zubejri –Allahu qoftë i kënaqur me të- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Për çdokënd prej jush është...