Behu i devotshem dhe do ta shikosh se si do te vijne miresite

0
1872

Kurdo që realizohet devoshmëria, ke për të parë vetëm mirësi!

Biri im! Kurdo që arrin devoshmërinë, ke për të parë vetëm mirësi! Njeriu i devotshëm nuk punon për t’u dukur tek njerëzit dhe nuk ekspozohet në ato gjëra që e dëmtojnë fenë e tij.

Ai që kujdeset për kufijtë e Allahut, Allahu ka për ta ruajtur atë. I dërguari i Zotit (alejhi selam) i tha ibn Abasit (Allahu qoftë i kënaqur prej tij): “Kije ndërmend Allahun sepse Ai do të të ruajë ty; kije ndërmend Allahun dhe Atë do ta gjesh para teje (do të mbrojë dhe do të ndihmojë).”

“Porosi të çmuara djalit” Ibn Xheuzi
Fatjon Isufi

Subscribe