4 hadithe rreth miresise se moralit

0
1097

Imam Ebu Amer bin Salah percjell nga Ebi Muhamed bin Ebi Zejd imami i Malikive se ka thene:
Ajo qe i permbledh miresite e moraleve, degezohet dhe buron nga kater hadithe:

1- Fjala e Profetit (alejhi salatu ues selam): ““Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, të flasë mirë ose le të heshtë.”

2- Fjala e Profetit (alejhi salatu ues selam): “Një nga cilësitë e mira të një besimtari musliman është kur nuk ndërhyn në atë që nuk i intereson.”

3- Fjala e Profetit (alejhi selam), ndaj atij qe e porositi duke i thene: “Mos u zemero.”

4- Fjala e Profetit (alejhi salatu ues selam) qe thote: “Askush nga ju nuk beson derisa të dëshirojë për vëllain e tij atë që dëshiron për vete.” Buhariu dhe Muslimi.

[Xhamiu el Ulumi uel Hikem 1/288].