Shkaqet e bereqetit në shtëpitë tona:

0
2933

Shkaqet e bekimit (bereqetit) në shtëpitë tona:

1. Fjala e ëmbël

2. Sjellja me butësi

3. Gjentiliteti në raport me femrën

4. Respekti

5. Të përmendurit Allahun (dhikri)

6. Pjesëmarrja në punë dhe suksese

7. Shprehja e falënderimit ndaj Zotit

8. Leximi i Kuranit

9. Kërkimfalja

10. Sjellja e mirë me prindërit

11. Të qenit i kënaqur dhe furnizimi hallall.

Hoxhë Agim Bekiri

Subscribe