Sëmuren me grip thonë që më ka prekur syri apo magjia.

0
1287

“Kohët e fundit ka pasur shumë deluzione dhe fantazi nga njerëzit në lidhje me faktin se të këqijat që ndodhin janë nga syri, magjia apo xhini, deri në atë pikë sa edhe nëse atyre që u bie ndonjë grip apo ftohje, thonë se është prekje nga syri, magjia apo xhindi.
Kjo është gabim.
Largohu, o vëlla musliman, nga të gjitha këto dhe mbeshtetju Allahut dhe kërko ndihmën dhe mbrojtjen e Tij.
Largoji vesveset nga gjërat e tilla, derisa të largohet prej teje ajo që po të mundon.
Njeriu sa herë fut në mendjen tij diçka, e preokupon mendjen me të dhe i bëhet fiksim.
Nëse e shpërfill dhe e lë atë, nuk e dëmton asgjë”.
Shejkh Ibnul Uthejmin, Allahu e mëshiroftë!

Fetva gjatë emisionit radiofonik: “Nurun ala Derb”, Ibnul Uthejmin, 2/34.

Subscribe