Keto jane 4 gjërat qe rrënojnë trupin

0
1628

Ibn Kajjimi (Allahu e mëshiroftë) shkruan: “Katër gjëra e rrënojnë trupin:
1. Brengosja
2. Pikëllimi
3. Uria
4. Ndeja zgjuar natën.”
(“Zad El-Me’ad”, 4/378)

“Katër gjëra e sjellin riskun:
1. Namazi i natës
2. Kërkimi i shpeshtë i faljes prej Allahut në kohën e syfyrit (pjesë e fundit të natës)
3. Lëmosha e shpeshtë dhe
4. Përmendja e Allahut në fillim dhe në fund të ditës.”
(Zad El-Me’ad, 4/37)

Ka thene Ibn El Kajjim Allahu e meshirofte :
Kater gjera te gezojn :
“Duke parë gjelbërimin, ujin e rrjedhshëm, të dashurin dhe frutat”
Burimi :
Zadul Mead.

Subscribe