Hape zemrën tënde !

0
690

Hape zemrën tënde !
Bëje zemrën tënde të ushqehet me përmendjen e Allahut të madhëruar, të mbushet me dashuri, respekt dhe frikë ndaj Tij.
Hape zemrën tënde për këtë botë, shiko bukurit e saj.
Hape zemrën tënde ndaj njerëzve mendo mirë për ta, mos paragjyko të tjerët.
Hape zemrën për punë, ngase puna të ndihmon të jesh aktivë të mjafton të mos
kërkosh nga të tjerët.
Hape zemrën tënde për shpresë të gjatë, ngase të ndihmon të vazhdosh jetën në adhurim ndaj Allahut të madhëruar.
Hape zemrën tënde që të jesh i lumtur.

Unejs Murati-Daku

Subscribe