Dhuratën që ia ke dhënë dikujt mos e kërko

0
612

Dhuratën që ia ke dhënë dikujt mos e kërko, mos e detyro për ta kthyer atë!

Ibën Abasi radijAllahu anhuma transmeton se Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “ Ai që kthehet tek (ai që kërkon) dhurata e tij është sikur qeni që e ha atë që e ka vjellur “ , Buhariu 2429, Muslimi 3045
…. me një transmetin tjetër: “ shembull i atij që e kthen dhuratën e tij (që ia ka dhënë dikujt) është sikur shembulli i qenit që vjell pastaj kthehet dhe e han atë që e ka vjellur “ , Muslimi 3048
…. me një transmetim tjetër : “ shembulli i atij që kthen dhuratën është sikur ai që kthehet tek e vjella e tij” . Buhariu 2428, Muslimi 3050

Unejs Murati-Daku