Muhamed Nasrudin Albani !

0
827

Muhamed Nasrudin Albani !
“Nuk ka njeri në botë që e njeh sunetin, e madhëron Pejgamberin, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, si edhe që i njeh hadithet e sakta dhe të dobëta, vetëm se Shejh Albani ka merita në të!
Kur vdes një dijetar i hadithit, vëshirë që mund ta zëvendësojë dikush, vetëm se pas shumë vitesh!
Shejh Albani “imami i madh” është ai që përhapi diturinë e hadithit dhe sunetit në dunja, e bëri i vetëm atë që nuk e bënë një batalion dijetarësh!
Nëse vitet e jetës të ishin që dhurohen, do të ja dhuronim shejhut tonë Albanit, Allahu e mëshiroftë!
Shejh Ebu Is’hak el-Huvejni (Allahu e shëroftë dhe e ruajt)!
Unejs Murati-Daku

Subscribe