Cilat janë shtyllat e besimit që duhet ti mësojë çdo Musliman?

0
1347

Cilat janë shtyllat e besimit që duhet ti mësojë çdo Musliman?

1 – Besimi në Allahun.

2 – Besimi në Engjëjt e Tij: (që janë krijesa prej drite – nuri – që zbatojnë urdhërat e Allahut).

3 – Besimi në librat e Tij: (Teuratin, Unxhilin, Zeburin dhe Kur’anin).

4 – Besimi në të dërguarit e Tij.

5 – Besimi në Ditën e fundit: (jetës në botën tjetër) që është dita e llogarisë, ku do të llogariten njerëzit për veprat që kanë punuar në këtë botë dhe do të marrin shpërblimin ose ndëshkimin e tyre).

6 – Besimi në kaderin (paracaktimit nga Allahu), i mirë apo i keq qoftë ai.

Fatjon Isufi

Subscribe