Tre përgëzime nga Pejgamberi alejhi selam për agjëruesin

0
525

Tre përgëzime nga Pejgamberi juaj salAllahu alejhi ue selem janë më të mira për ju se sa dynjaja dhe gjithçka ka në të.

Transmetohet nga Ebu Hurejre radijAllahu anhu se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:
“Kush e agjëron ramazanin me bindje dhe duke shpresuar në shpërblim, do t’i falen mëkatet e kaluara.

Kush falet gjatë ramazanit me bindje dhe duke shpresuar në shpërblim, do t’i falen mëkatet e kaluara.

Kush falet në natën e Kadrit me bindje dhe duke shpresuar në shpërblim, do t’i falën mëkatet e kaluara”.

Subscribe