Thuaj bismilah. Dhe ha me dorën e djathtë!

0
153

Ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:
Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë:
‘O djalosh, thuaj bismilah (po filloj me emrin e Zotit) dhe ha me dorën e djathtë!’

Duhet të dijmë se nesë i mësojmë fëmijëve këto etika të sjelljeve në fëmijëri, ato nuk harrohen më.
Pra fëmija nuk e harron atë që e mëson në vogëli.
Ndërsa kur rritet edhe mund ta harrojë atë që ia mësoni, e ndoshta edhe mund dhe të rebelohet kundër jush.

Shpjegimi i Rijad es-Salihin (3/172)