Duaja e të sëmurit

0
1398

Allahu është pranë të sëmurit dhe vizitorit të tij.

Prandaj tha: “Sikur ta kishe vizituar atë do të më kishe gjetur atje” dhe nuk tha: ‘Do ta kishe gjetur atë tek Unë’, siç tha për dhënien e ushqimit dhe dhënien për të pirë, por tha: “do të më kishe gjetur tek ai (i sëmuri)” dhe kjo tregon se i sëmuri është afër me Allahun – e Lartmadhëruar. Prandaj dijetarët kanë thënë: Të sëmurit ka më shumë mundësi t’i pranohet lutja kur lutet për dikë apo kundër dikujt.

Dhe në këtë gjë ka argument për pëlqyeshmërinë e vizitës së të sëmurit dhe, se Allahu – i Patëmeta dhe i Lartësuar – është pranë të sëmurit dhe pranë atij që e viziton atë, për shkak të fjalës së tij: “do të më gjeje atje”.

Shejkh Uthejmin – Allahu e mëshiroftë!