Çdo minutë nga muaji i Ramazanit…

0
398

Çdo minutë nga muaji i Ramazanit…

Shejh Salih elFeuzan, Allahu e ruajtë, thotë:

“Çdo minutë nga ky muaj, është një sezon i shkëlqyeshëm (për vepra të mira).
Muslimani nuk e di sa do të qëndroj në këtë botë, a do të arrijë ta plotësojë këtë muaj (me agjërim dhe adhurime në përgjithësi)?!

Dhe nëse e plotëson këtë muaj, a do ta arrijë përsëri vitin tjetër apo jo?!
Pra, kjo është një pasuri dobiprurëse që Allahu e ka sjell tek ai (muslimani), prandaj ai duhet të gëzohet me të dhe ta shfrytëzoj këtë muaj, apo ato ditë dhe natë që i mundësohen atij, t’i kaloj me nënshtrim ndaj Allahut të Lartësuar dhe t’i shtojë veprat e mira.”

Përktheu: B. Gj.