A duhet për çdo ditë të ramazanit të bëjmë nietin?

0
1572

Njeti për agjërim
Pyetja:A duhet për çdo ditë të ramazanit të bëjmë njet apo mjafton njeti për agjërimin e tërë muajit?

Përgjigja:Mjafton një njet në fillim të ramazani, sepse edhe nëse nuk e bën njetin e agjërimit të ditës përkatëses në natën e saj, ai veç së e ka bërë njetin në fillim të muajit.
Mirëpo, në qoftë së e ndërprenë agjërimin gjatë muajit të ramazanit për shkak të udhëtimit, apo sëmundjes apo për diçka tjetër, atëherë obligohet ta bëj njetin sërish, sepse e ka ndërpre agjërimin për shkak të udhëtimit apo sëmundjes, apo për diçka të ngjashme me këto dyja.

Shejh Muhamed ibën Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë!
(Fetawa Erkanul-Islam f.466
Përktheu: B. Gj.