4 gjëra që duhet ti kushtoni rëndësi gjatë muajit të Ramazanit!

0
792

4 gjëra që duhet ti kushtoni rëndësi gjatë muajit të Ramazanit!

Shejh Ibën Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

Gjatë muajit të Ramazanit shtoni katër gjëra, me dy prej tyre e bëni të kënaqur Zotin tuaj dhe pa dy të tjera ju nuk mundeni.

Sa i përket dy të parave që bëni të kënaqur Zotin tuaj, ato janë:
1. Dëshmia la ilahe il-lAllah;
2. Kërkimi i faljes (istigfari).

Kurse, dy të tjera që pa to nuk mundeni, janë:
1. T’i kërkoni Allahut Xhenetin dhe të kërkoni mbrojtjen e Tij prej Zjarrit;
2. Të bëni përpjekje për lutje sa më shumë!”
|
edDijaul-laami’ f.362 |
Përktheu: B. Gj.

Subscribe