6 thënie nga njerëz të mëdhenj

0
925

Margaritar fjalësh nga njerëzit e dijës!

Ibën Kajimi Allahu e mëshiroftë ka thënë:
“ Bëhu ashtu siç do Allahu, do jetë (Allahu) për ty më shumë se do ti ”.

Sufjan ibën Ujejne Allahu e mëshiroftë ka thënë:
“ Fshihi të mirat e tua ashtu siç i fsheh të këqijat e tua ”.

Malik ibën Dinari Allahu e mëshiroftë ka thënë:
“Frika se nuk pranohet një vepër (tek Allahu) është më e rënd se veprimi i asaj”.

Hasan el Basri Allahu e mëshiroftë ka thënë:
“ Vetën tënde nëse nuk e aktivizon (punon) në të vërtetën, aktivizohet (punon) ajo në të kotën ”.

Imam Shafiu Allahu e mëshiroftë ka thënë:
“ Më i ngrituri i njerëzve është ai që nuk i shef vlerat e veta (nuk lavdërohet me to), njeriu më me mirësi është ai që nuk i shef mirësitë (lavdëresat) e tij ”.

Selemete ibën Dinar Allahu e mëshiroftë ka thënë:
“ Ajo (vepër) që dëshiron të jetë shoqëruesi yt në ahiret shoqëroje në këtë botë, ajo (vepër) që urren të jetë shoqëruesi yt në ahiret largohu prej saj në këtë botë ”.

Unejs Murati-Daku