Kohët më të mira për lutje!

0
1616

Ibnul-Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

Kohet e lutjeve janë gjashtë:

1. Pjesa e tretë e fundit të natës;

2. Gjatë ezanit;

3. Mes ezanit dhe ikametit;

4. Në fund të namazëve farz (para selamit);

5. Kur ngjitet imami në minber ditën e xhuma dhe derisa ta përfundojë namazin;

6. Në çastin e fundit të ditës së xhuma.

| edDeu uedDeva f.11 |
Përktheu: B. Gj.

Subscribe