12 veprat qe e shkaterrojne njeriun

0
2241

Ibnul Kajim (Allahu e mëshiroftë!): “Njeriu nuk meriton të quhet i penduar derisa të heqë dorë e të pendohet sinqerisht prej dymbëdhjetë llojeve të gjynaheve, e ato janë:

1. Kufri (mohimi i Zotit);

2. Idhujtaria;

3. Dyfytyrësia;

4. Imoraliteti;

5. Mosbindja;

6. Armiqësia (harbutllëku);

7. Punët e pista;

8. Rrugaçllëqet;

9. Tradhtia;

10. Ligësia;

11. Të folurit për Allahun pa patur dituri;

12. Mospasimi i rrugës së besimtarëve (të parëve tanë të mirë).”

Burimi: “Medarixh es selikin”, Vëll. I, f. 375.

Subscribe