Unë jam më i mirë se të tjerët !

0
600

Unë jam më i mirë se të tjerët !
Dijetari pyet nxënësin e tij si është gjendja jote me Allahun?
Nxënësi i emocionuar përgjigjet: falënderoj Allahun jam më mirë se të tjerët!.
Dijetari i çuditur pyeti: më mirë se të tjerët, kush janë këta të tjerët Ebu Bekri dhe Umeri?
Nxënësi : dihet se nuk kisha qëllim ata o hoxhë,
Dijetari: ndoshta kishe për qëllim Abdullah ibën Abasin apo Abdullah ibën Mes’udin?
Nxënësi: jo jo as ata, nuk kisha qëllim dikë nga sahabet.
Dijetari: tani e kuptova ti kishe qellim Saiid ibën Musejibin dhe Se’ad ibën Xhubejrin.
Nxënësi dridhi kokën dhe tha: Allahu të mëshiroftë o hoxhë, nuk kisha për qëllim ata, ku janë ata dhe ku jam unë!
Dijetari: më thuaj për Allahun kënd kishe për qëllim; jo besimtarët apo? O djalë nëse do të dish për gjendjen tënde shëmbëlltyrë për ty duhet të jenë sahabët, tabiinët, peshoj veprat tua me veprat e tyre që të jesh pastaj sa më afër Allahut, mos e shiko gjendjen tënde me njerëzit e shkujdesur dhe të prishur të kohës tënde që të largohesh sa më shumë nga Allahu…

Unejs Murati-Daku