Përgatitu për takimin me Allahun e madhëruar !

0
608

Mos u mundo të ngrihesh lart duke shkelur dhe dëmtuar të tjerët, mos u mundo të bëhesh i njohur dhe i ngritur duke shkelur ligjet e Allahut, ngritja në pozitën e kërkuar bëhet duke pasuar Profetin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem në të gjitha fazat e jetës dhe veprimtarisë tënde.

Paso atë që të kesh siguri se gjatë ngritjes nuk do rrëzohesh, se me vdekjen tënde të filloj dënimi yt, mendoje ditën kur del para Allahut!, çfarë do i thuash Allahut?

E dije të vërtetën për çfarë nuk e pasove? E kuptove rrugën e Profetit për çfarë arsye nuk ece pas hapave të tij?

Harrove se Ai që dërgoi Profetin dhe të urdhëroi ta pasosh Ai është që të krijoi, Ai është që të furnizon, Ai është që të shëron, Ai është që të merr jetën dhe tek Ai do kthehesh e do japësh llogari, andaj kujt iu frikësove? Tek kush shpresove?

Përgatitu për takimin me Allahun e madhëruar !…