Shpërndaje traditen e Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem !

0
1208

Shpërndaje Sunetit (traditen) e Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem !
Sheikh AbdulAziz ibën Baz – Allahu e mëshiroftë-
“Angazhimi në përhapjen e tradites profetike është obligim, mësimi i tij është nga veprat më të mira që të ofron tek Allahu dhe nga adhurimet më të ndritshme”. Fetava Ibën Baz 8/54

Sa ke praktikuar sunetin?
Sa je angazhua në përhapjen e fjaleve profetike?
Sa je angazhua në ringjalljen e sunetit?
Sa ke ndihmuar me fjalë në ringjalljen e sunetit?
Sa ke ndihmuar me vepër në ringjalljen e sunetit?
Sa ke ndihmuar me pasuri në ringjalljen e sunetit?
Dashuria jote ndaj Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem duhet të reflektoj në
ndihmën e shpërndarjes së tradites të tij.

Ndihmoje sunetin e tij me fjalë duke e treguar sunetin në formën me të mirë, me vepër duke e praktikuar atë, me pasuri duke e ndihmuar shpërndarjen e librave që mësojnë dhe edukojnë muslimanët në dashurin ndaj Allahut dhe ndaj Profetit, në librat që tregojnë islam të pastër të buruar nga Kurani dhe Suneti!…

Unejs Murati-Daku

Subscribe