Shfrytëzojeni në maksimum pjesën e mbetur të jetës tuaj

0
183

Agimi që zbardh dhe rrezet e diellit të një dite të re që rrezatojnë mbi ndonjërin nga ne është përkujtim i qëndrimi të tij në jetën e kësaj bote për të përfunduar atë që Allahu ia ka ndarë atij, prej:

-exhelit të tij

-furnizimit të tij

-dhe punën e tij.

Allahu i Madhëruar i ka caktuar:

-exhelet tona

-e ka garantuar furnizimin tonë

-i ka lënë në dorën tonë punët tona.

Prandaj, shfrytëzojeni në maksimum pjesën e mbetur të jetëve tuaj në përmirësimin e punëve tuaja.

“Këshilla të dobishme…” vëll. 3

Unejs Sheme

Subscribe