Pyetje pergjigje rreth namazit dhe abdesit per femra

0
863

Pyetje 31
Kur është koha e fundit për faljen e ishasë (jacisë) dhe si mund ta dimë këtë?
Përgjigje:
Koha e fundit e saj është mesi i natës dhe kjo mund të njihet (dihet) duke e ndarë kohën që nga perëndimi i diellit deri në agimin e tij në dy gjysma kohe. Gjysma e parë është ajo me të cilën mbaron edhe ishaja (falja e jacisë) dhe mbetet gjysma tjetër deri në agim.

Pvetja 32
Nëse gruaja që ka këtë rrjedhje, por të ndër-prerë, merr abdes dhe, pasi e kryen atë, pikërisht para faljes i rrjedh lëng përsëri, çfarë duhet të bëjë?
Përgjigje:
Nëse rrjedhja është me ndërprerje, ajo duhet të presë derisa të vijë koha në të cilën i ndërpritet rrjedhja; e nëse nuk ka ndonjë gjëndje (moment) të qartë për këtë, p.sh, një herë rrjedh e një herë tjetër jo, atëherë ajo duhet të marrë abdes pas futjes së kohës së faljes dhe të falet.

Pyetja 33
Çfarë duhet të bëjë gruaja nëse rrobat apo tru-pi i saj ndoten nga rrjedhja e këtij lëngu?
Përgjigje:
Nëse lëngu rrjedh nga mitra është i pastër dhe nuk e ndot atë, por nëse rrjedh nga organet urinare (veshkat) ai duhet të pastrohet patjetër.

Pyetje 34
Përsa i përket abdesit, në lidhje me këtë rrje-dhje, a është e mjaftueshme vetëm larja e pjesëve (gjymtyrëve) të abdesit?
Përgjigje:
Po, mjafton kjo, nëse lëngu është i pastër, pra ai rrjedh nga mitra dhe jo nga organet urinare (veshkat).

Pyetje 35
Çfarë mund të themi që nuk është transmetuar ndonjë hadith nga Profeti a.s. që të na tregojë prish-jen e abdesit nga ky lëng, duke ditur se gratë e asaj kohe ishin gjithmonë të angazhuara për të kuptuar çështjet e fesë së tyre?
Përgjigje:
Sepse rrjedhja e këtij lëngu nuk i vjen çdo gruaje.

Shuajb Rexha

Subscribe