Pendimi i njerëzve të pasioneve dhe epsheve të shfrenuara, në Ditën e Kiametit!

0
382

🔹 Pendimi i njerëzve të pasioneve dhe epsheve të shfrenuara, në Ditën e Kiametit!
✍ Sufjan Eth Theuri, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:
“Vëllai im! Mos i ki zili njerëzit epshorë për përmbushjen e dëshirave e tyre. As të mirat që ata arrijnë me to. Sepse para tyre është një ditë në të cilën këmbët do të rrëshqasin, trupat do të dridhen dhe ngjyrat do të ndryshojnë. Qëndrimi do të zgjasë shumë dhe llogaria do të jetë e rëndë. Zemrat do të fluturojnë derisa të arrijnë në fyt!
Sa keqardhje dhe pendesë do të përjetojnë për ato epshe që kanë përmbushur!”

📚 “Hiljetul Eulija” (24/7)
Mirandi Shehaj

Subscribe