Më të mirët prej robërve të Allahut

0
1104

“Më të mirët prej robërve të Allahut, janë ata që kur shikohen, kujtohet Allahu i Lartësuar!

E, më këqinjtë prej robërve të Allahut janë ata që:

1. Transmetojnë thashetheme!

2. Përçajnë dhe largojnë mes njerëzve që duhen!

3. Ata që i vënë në siklet dhe u hapin punë njerëzve që janë të pafajshëm, larg akuzave që u ngrihen!”

📚 Sahihut Tergib – Albani/2824.

Subscribe