Lutja tri herë për të sëmurin

0
973

Lutja tri herë për të sëmurin

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, siç saktësohet në transmetimet e tjera në “Sahih” dhe tek të tjerët, bëri tri herë lutje për Sadin.
Nisur nga kjo, prej sunetit është që kur viziton ndonjë të sëmurë të lutesh tri herë për të sapo ta shohësh.
Saktësohet se Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “O Allah, shëroje Sadin! O Allah, shëroje Sadin! O Allah, shëroje Sadin!”
Kështu ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u lut për të.

Shejh Aziz bin Ferhan
Përktheu: Unejs Sheme

Subscribe