“Kujtoje Allahun në kohë lehtësie, sepse Ai do të të kujtojë ty në kohë të vështira”

0
469

✍ Ibën Rexheb el Hanbeli thotë:
🔸Robi nuk do të shpëtojë kurrë pa rënë në vështirësi dhe shqetësime, qoftë në jetën e kësaj bote, në botën e varrit apo në vendin e fundit të qëndrimit (ahiret).
🔸Por nëse ekziston një mardhënie e veçantë ndërmjet tij dhe Zotit, Allahu do t’i mjaftojë atij në të gjitha këto situata.
🔸Kjo është pjesa që theksohet në këshillën e Profetit (salAllahu alejhi ve sel-lem) drejtuar Ibën Abasit kur i tha:
🔸“Kujtoje Allahun në kohë lehtësie, sepse Ai do të të kujtojë ty në kohë të vështira”.

📚 “Epërsia e dijes së Selefëve” Ibën Rexheb el Hanbeli
Fatjon Isufi

Subscribe