Gjurmet qe lene mekatet tek njeriu

0
1785

1- Mekatet shuajne xhelozine e zemres.
2- Mekatet e shumta e fshijne turpin nga njeriu.
3- Ato dobesojne madherimin e Allahut ne zemren e robit.
4- Mekatet behen shkak qe Allahu i Madheruar ta herroje robin e Tij.
5- Mekatet e nxjerrin robin nga rrethi i miresive.
6- Mekatet jane shkak qe robi ta shperdoroje dhe mos e perfilli miresine qe ju ka dhene.
7- Gjynahu pengon zemren te arrije tek Zoti i saj.
8- Mekatet fshijne begatitie dhe sjellin fatkeqsi.
9- Mekatet behen shkak qe zemra te jete gjithnje e frikesuar dhe e tmerruar.
10- Mekatet e largojne zemren nga rruga e drejte.
11- Mekatet e shumta e verbojne vizionin e zemres.
12- Mekatet e perulin madheshtine e shpirtit dhe e shperfillin ate.
13- Mekatet bejne qe te jesh nen roberine e shejtanit dhe nen urdherat e tij.
14- Gjynahet bejne qe robi tja uli rendesine vetes qe ka tek Allahu dhe tek engjet e Tij.
15- Mekatet te rrembejne vlerat e lavderueshme dhe te mveshin ato te urryerat.
16- Gjynahet behen shkak per pakesimin e llogjikes dhe mendjes.
17- Gjynahet nderpresin lidhjet mes Zotit dhe robit te Tij.
18- Mekatet fshijne begatine e dunjase dhe ahiretit.
19- Mekatet behen shkak qe robi te nencmohet,te mos perfillet dhe te nencmohet
20- Gjynahet jane armatim per armikun e tij (shejtanin)…..(keto ishin me te rendesishmet por ka akoma,Allahu na ruajt nga ato vepra qe fitohet hidherimi dhe urrejtja e Allahut….amin)

nga Iben Kajim El-Xheuzije

xhamiambret.com/