7 vepra te dobishme per nje jete me te lumtur.

0
1405

Disa vepra te dobishme per nje jete me te lumtur:

1- Besimi ne Allahun dhe puna e mire.

2- Bamiresia ndaj krijesave qofte ajo me fjale apo me veper .

3- Angazhimi me vepra prej veprave te dobishme dhe me dituri prej dituris se dobishme.

4- Tregimi i miresive te Allahut qofshin ato te dukshme apo te padukshme.

5- Shenimi i gjerave te dobishme ne mendje dhe puna per arritjen e tyre dhe moskushtimi i vemendjes ne gjerat e demshme.

6- Te zgjedhesh nga veprat e mira me te rendesishmen nga e rendesishmja.

7- Nese sprovohesh me diçka te urryer apo frika ndaj saj krahasoje me pjesen tjeter te miresive qe ke, qofshin ato fetare apo jo fetere.

Subscribe