Kush i bën këto vepra do të hyjë në Xhennet.

0
2233

“Do te hyje ne xhenet”

“Kush me bindet (Mua) do te hyje ne xhenet”

“Allahu i Lartesuar posedon 99 emra, ai qe i meson (permendesh) dhe punon me to, do te hyje ne xhenet.”

“Kush vdes, duke mos i shoqeruar Allahut askend ne adhurim, do te hyje ne xhenet.”

“Kush i fal dy namazet e berdejnit (sabahun dhe ikindine), do te hyje ne xhenet.”

“Kush i fal 12 rekate gjate dites per Allahun e Lartesuar, do te hyje ne xhenet.”

“Ate qe Allahu e ruan nga e keqja e te folurit dhe e keqja e organit gjenital, do te hyje ne xhenet.”

“Ai qe kujdeset per pese namazet, duke kryer me rregull rukune dhe sexhden, si dhe duke u kujdesur per kohet e tyre (namazeve) do te hyje ne xhenet.”

Subscribe