Themelet e lumturisë

0
670

🔸 Themelet e lumturisë ndërtohen kur ne ndërthurim tre gjëra në jetën tonë, të cilat janë:

▫️ Zoti i Madhëruar na ka dhënë dhe na ka bërë obligim falënderimin!
▫️ Ai na sprovon dhe na ka bërë obligim durimin!
▫️ Ne bëjmë gjynahe dhe na ka bërë obligim kërkim-faljen!

Kushdo që është në përputhje me këto tre çështje, ai është begatuar me mirësi të madhe!

Zoti ynë, na bëj prej atyre që:
• Kur u jepet diçka, falënderojnë!
• Kur sprovohen, durojnë!
• Kur mëkatojnë, kërkojnë falje!

Mirandi Shehaj

Subscribe