Porosi të Pejgamberit (salallahu alejhi ve selem)

0
369

Porosi të Pejgamberit (salallahu alejhi ve selem)

Ebu Dherri (radij Allahu anhu) thotë: I dashuri im (Pejgamberi) më porositi për disa gjëra të mira: Më porositi të mos e shikojë atë që është më lart se unë, por ta shikojë atë që është më ulët se unë, më porositi t’i dua njerëzit e varfër dhe të qëndroj afër tyre, më porositi të mbaj lidhjet e farefisit edhe nëse ata ma kthejnë shpinën, më porositi të mos i frikësohem askujt pos Allahut, më porositi ta them të vërtetën edhe nëse është e hidhur, më porositi t’i them shpesh fjalët “La haule ve la kuvvete ila bilah” s’ka ndryshim e as fuqi veçse ndihëm e Allahut, sepse kjo fjalë është thesar prej thesareve të xhenetit”

(Saktëson Imam Albani në librin “Et Tergibu ve Terhib”)

Subscribe