Mos lejo që veprën tënde të mirë ta dijë e gjithë bota

0
170

Mos lejo që veprën tënde të mirë ta dijë e gjithë bota, mos e shfaq atë që të humb shpërblimi i saj, bëje veprën dhe shpreso tek Allahu që të pranohet, lutu për muslimanët atëherë kur të tjerët janë në gjumë, lutu për të gjithë, por kujdes mos e shfaq atë para të gjithëve, lute Allahun për udhëzim të gjithë njerëzimi, lute Allahun për forcim të muslimanëve, lute Allahun që të largohet nënçmimi dhe terrori ndaj tyre, o Allah na prano lutjet tona.

KUJDES NGA SHFAQJA E VEPRAVE TUA PARA BOTËS.

Bëjë vepra të mira që me to krenohesh para Allahut, që ato vepra i din vetëm Allahu dhe ti!..

Unejs Murati-Daku

Subscribe