Kjo kohë është koha e butësisë, durimit dhe urtësisë

0
272

Dijetari i madh Ibnu Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:
“Kjo kohë është koha e butësisë, durimit dhe urtësisë. Nuk është koha e ashpërsisë.
Shumica e njerëzve janë në injorancë. Janë të pavëmendshëm duke i dhënë përparësi dynjasë.
Prandaj medoemos duhet durim, medoemos duhet butësi, në mënyrë që të arrijë thirrja islame, që njerëzve tu kumtohet, që njerëzve tu mësohet.

E lusim Allahun për të gjithë udhëzimin!”
[Mexhmuul fetaua 8/376]

Subscribe