4 veprat më të mira në fund (mbyllje) të Ramazanit

0
5243

Shejh Salih El-Usajmi (Allahu e ruajttë!): Veprat më të mira në fund (mbyllje) të Ramazanit janë katër:

1. Zekati i Fitrit.

2. Kërkimi i faljes (istigfari).

3. Falënderimi për Allahun.

4. Tekbiri.

-Istigfari më i mirë është thënia “estagfirullah ue etubu ilejhi”.

-Falënderimi më i mirë është thënia “elhamdulilah”.

-Tekbiri më i mirë është thënia “Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe il lAllahu uAllahu ekber, Allahu ekber ue lilahil-hamd”.

Bërja e tekbirit fillon me perëndimin e Diellit të ditës së Bajramit e vazhdon deri në faljen e namazit të Fitër Bajramit.