A duhet te degjosh Kuran kur fle gjum?

0
7881
-Pyetja: Nganjëherë, kur jam në dhomë vetëm, ndiej frikë dhe trembje, andaj detyrohem të lëshoj Kuran në mënyrë që të më merr gjumi. A lejohet kjo?
-Përgjigje: Nuk di ndonjë gjë që e ndalon këtë, sepse Kurani është prehje për besimtarin dhe njëkohësisht përmendje e Allahut. Kështu, dëgjimi i tij është adhurim. Andaj, nëse njeriu ka nevojë ta dëgjoj atë, në mënyrë që t’i largohet vetmia e egër dhe t’i qetësohet zemra, s’ka gjë të keqe në këtë, i lavdëruar qoftë Allahu.
Shejh AbdulAziz bin Baz
Subscribe