9 sunetet që duhet ti veprosh para se të falësh namazin e Fitër Bairamit

0
146

Sunetet e Fitër Bairamit!
Pejgamberi, sal-Allahu alejhi ue sel-lemi ka bërë legjitime disa veprime, të cilat janë sunet të veprohen diten e Fitër Bajramit.

Keto veprime janë si në vijim:

• Ngrênia e disa hurmave në formë tek;

• Marrja e guslit (pastrimi) dhe parfumosja;

• Veshja e rrobave të reja dhe të bukura;

• Shkuarja në xhami në një rrugë dhe

• Shkurja në xhami apo vendfalje (musala) këmbë dhe me qetësi;

• Shkuarja herët në hami;

•Thënia e tekbireve me zë, gjatë rrugës
dhe në hami;

• Eshtë e preferuar që edhe femrat të
shkojne në xhami;

• Falja e namazit te Fiter Bajramit.

Shkroi: B. Gjelaj