4 arsyet pse nuk pranohet lutja

0
6480

Është detyrë e jona të lutemi, të nderuar besimtarë, pasi Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti juaj ka thënë: “Lutmuni Mua, se do t’ju përgjigjem! Me të vërtetë, ata që tregohen mendjemëdhenj e nuk duan të Më adhurojnë, do të hyjnë në Xhehenem të poshtëruar”!” Surja “Gafir”, ajeti. 60.
Ka njerëz që edhe pse e lusin Allahun e Madhëruar, lutjet nuk iu pranohen. Arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet:

1. Akidja e devijuar.

2. Zemra e sëmurë.

3. Konsumimi i ushqimeve haram.

4. Kryerja e gjynaheve.

“Pasqyrimi i historive kuranore; mësime, këshilla dhe dobi”
Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abdulvahid (Allahu e mëshiroftë!)

Unejs Sheme

Subscribe