3 kushtet qe te pranohet pendimi?

0
299

Që të pranohet pendimi te Allahu ajo duhet të plotësojë tre kushte:

1. Ndërprerja e mëkatimit.

2. Pendimi i sinqertë për mëkatin e bërë.

3. Vendimi i fuqishëm që mos t’i kthehemi kurrë mëkatit.

Nëse vetëm njëri prej këtyre kushteve mungon, pendimi nuk është në rregull.

Ndërsa, nëse mëkati është bërë ndaj ndonjë njeriu tjetër, atëherë pendimi duhet të ketë edhe kushtin e katërt:
Të respektohet e drejta e atij të cilit i është bërë padrejtësi. Nëse bëhet fjalë për para apo diçka e ngjashme, borxhi duhet t’i kthehet, nëse është në pyetje dënimi për shpifje, duhet të mundësohet kryerja e dënimit ose kërkimi i të bërit hallall, e nëse është përgojim, gjithashtu duhet kërkuar hallall.

Hasani ka thënë: “Pendimi i vërtetë është pendimi me zemër

Subscribe