Kush është njeriu më i dashur tek Allahu

0
2618

Përcillet se i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) u pyet:

“O i Dërguar i Allahut! Kush është njeriu më i DASHUR TEK ALLAHU?”

Ai tha: “Ai që është më i dobishëm për njerëzit. Vërtetë që prej veprave më të dashura tek Allahu është ta gëzosh një besimtar: t’ia largosh një vështirësi, apo t’ia shlyesh borxhin, apo t’ia largosh urinë.

Të shkoj me një vëlla timin musliman për t’i ndihmuar në ndonjë nevojë që e ka, është më e dashur për mua sesa të qëndroj në itikaf dy muaj në xhami.

Kush e mposhtë zemërimin, Allahu ia mbulon të metat.

Kush e mposhtë mllefin, dhe pse sikur të donte, do të mund ta shfaqte atë, Allahu ia mbushë zemrën me kënaqësi.

Kush shkon për t’i ndihmuar vëllait të vet musliman në ndonjë nevojë, nuk largohet nga ai deri tia kryej atë, Allahu ia forcon këmbët Ditën kur këmbët e njerëzve rrëshqasin (ditën e Gjykimit).

Morali i keq e prish veprën, ashtu siç e prish uthulla mjaltin.”

(Es-Sahiha, 906)