6 veprime në namaz janë prej shenjave të HIPOKRIZISË

0
696

Ka thënë imam Ibn Kajjim El Xheuzijete -Allahu e mëshiroftë-:

“6 veprime në namaz janë prej shenjave të #HIPOKRIZISË:

1- Përtacia kur ngrihet për të falur.

2- Falja e namazit sa për t’a parë njerëzit.

3- Vonimi i namazit.

4- Falja shumë shpejt e tij.

5- Përmendja e pakët e Allahut në të.

6- Mosfalja e tij me xhemat.”

📚 الصلاة و حكم تاركها 1/173.
Brulind Callari

Subscribe