3 porosi te medha

0
327

Ebu Ejub el-Ensariu thotë: “Erdhi një njeri tek i Dërguari i Allahut dhe i tha:

“O i Dërguar i Allahut, më mëso me pak fjalë (përmbledhëse)!” Ai i tha:

1- “Kur të ngrihesh për (ta falur) namazin tënd, fal namazin lamtumirës.

2- Mos fol ndonjë fjalë për të cilën më pas duhet të kërkosh falje.

3- Mos lakmo (bëhu i pavarur) atë që është në duart e njerëzve.”

(Transmeton Ibni Maxhe, hadithi është hasen sipas shejh Albanit)

xhamiambret.com

Subscribe